Сторінка 2 з 2

ПовідомленняДодано: 22 листопада 2006 22:55
Михайло
Chestnut написав:
denysenko написав:ну нормальну похідну колону у середені 17 ст "рухомий супротивник" шансів погромити мав нуль


Під Корсунем і Зборовом вдалося


Було сказано -- нормальну. :)

ПовідомленняДодано: 24 березня 2008 11:41
Sav
Требуется помощь - коллеги, кто скачивал статью Кролла, перевыложите или сбросте мне на мыло!!! Очень нужно!!!

ПовідомленняДодано: 24 березня 2008 12:48
Chestnut
Тримай

ПовідомленняДодано: 24 березня 2008 12:51
Sav
Дякую!

ПовідомленняДодано: 26 листопада 2008 12:33
Артур
По теме Конотопа рекомендую две, недавно вышедшие книги в Польше:
1. Первая, уже упонивашегося здесь Кроля - OD UGODY HADZIACKIEJ DO CUDNOWA. Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658-1660
Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Autor - Piotr Kroll,
Liczba stron 452,
Rok wydania 2008.
Książka poświęcona jest dziejom Kozaczyzny w okresie od śmierci Bohdana Chmielnickiego do rozpadu Ukrainy na podporządkowane Rzeczypospolitej Prawobrzeże i uznające władzę cara Zadnieprze. Polityka Iwana Wyhowskiego, następcy Bohdana Chmielnickiego na urzędzie hetmańskim, zakończona podpisaniem ugody w Hadziaczu, wojna Kozaczyzny z Moskwą, zwycięstwo pod Konotopem, które nie zapobiegło upadkowi Wyhowskiego i podporządkowaniu Ukrainy Moskwie, wreszcie kampania 1660 roku zakończona podpisaniem ugody cudnowskiej - to najważniejsze wydarzenia opisane w książce.
Lata 1658-1660 to bardzo ważny okres w dziejach tego regionu. To właśnie wtedy rozpoczął się proces powolnego upadku znaczenia Kozaczyzny, zakończony podziałem Ukrainy pomiędzy Rzeczpospolitą a Moskwę. A przecież w 1658 roku nic nie zapowiadało takiego rozwoju wypadków. Państwo polsko-litewskie i Kozaczyzna zdobyły się na kompromis i podpisując porozumienie hadziackie zakończyły 10-letnie krwawe zmagania w imię obrony przed agresywną polityką Moskwy. Autor przybliża ten bogaty w wydarzenia okres, analizując przyczyny upadku idei Hadziacza, jednej z największych szans zahamowania i odwrócenia procesu wiodącego Rzeczpospolitą do upadku.
Wykaz skrótów
Wstęp
1. W stronę Hadziacza
2. Trudny początek
3. Czas rokowań
4. Kampania konotopska
5. Bunt na Zadnieprzu i upadek Iwana Wyhowskiego
6. Ugoda w Perejasławiu
7. Od Perejasławia do Cudnowa
Zakończenie
Aneksy
Mapy
Bibliografia
Indeks osobowy
Indeks geograficzny

2. Вторая - это сборник с двумя статьями Кроля.
STUDIA HISTORYCZNO-WOJSKOWE. Tom 2.
Wydawnictwo: Infort Editions.
Praca zbiorowa. Liczba stron-320.
Rok wydania-2008.
Artykuły:
1. Piotr Letki, Kawaleria rzymska w opisie Flawiusza Wegecjusza Renatusa
2. Jerzy Maroń, Na marginesie nowszych publikacji o najeździe Mongołów w 1241 r.
3. Marek Cieśla, Broń renesansowa na Śląsku w świetle nagrobków
4. Rafał Szmytka, Oblężenie Antwerpii 1584-1585 r.
5. Andrzej Grzegorz Przepiórka, Wyprawa Lisowczyków na Siewierszczyznę na przełomie 1616 i 1617 roku
6. Jacek Wilamowski, Przyczynek do dziejów okazowań i pospolitego ruszenia w województwie płockim za Zygmunta III Wazy
7. Dariusz Milewski, Hetman wielki koronny Mikołaj Potocki wobec powstania kozackiego w 1650 r.
8. Konrad Bobiatyński, Działania armii Wasyla Piotrowicza Szeremietiewa na terenie województwa połockiego w czasie wojny Rzeczypospolitej z Moskwą w latach 1654-1655
9. Piotr Kroll, Polsko-kozacka współpraca wojskowa w latach 1658-1659. Militarne aspekty unii hadziackiej
10. Marek Wagner, Działania wojenne na obszarach mołdawskich, podolskich i ukraińskich wiosną 1674 roku
11. Tomasz Ciesielski, W obronie Gdańska – działania wojsk polskich na Pomorzu i Kujawach 1733-1734
12. Daniel Koreś, Służba wojskowa Aleksandra Radwan-Pragłowskiego w armii cesarsko-królewskiej w latach 1912-1918
13. Krzysztof Fudalej, „Achtung - Panzer!” Heinza Guderiana jako przykład niemieckiej teorii użycia wojsk pancernych
14. Piotr Makowiec, Butelka zapalająca – zapomniana broń polskiej konspiracji
Miscellanea:
1. Zbigniew Bruliński, Diariusze wyprawy hetmana litewskiego Lwa Sapiehy do Inflant w 1625 r.
2. Piotr Kroll, Źródło do dziejów bitwy pod Konotopem w 1659 roku z Archiwum Radziwiłłów w Warszawie
3. Mirosław Nagielski, Testament oboźnego koronnego Mikołaja Stogniewa starosty Chmielnickiego z 1645 r.
Recenzje:
1. Albert Borowiak, Kilka słów o książce Romualda Romańskiego: „Wojny kozackie”, Warszawa 2005
2. Konrad Bobiatyński, Nowa książka o Wielkim Elektorze: Barbara Szymczak „Fryderyk Wilhelm. Wielki Elektor”, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006
Notatki konferencyjne:
1. Konrad Bobiatyński, Konferencja z okazji 100-lecia urodzin prof. Stanisława Herbsta
„Stanisław Herbst. Wojsko, wojskowość, społeczeństwo, miasta”. Warszawa 20-21 września 2007
2. Piotr Kroll, Międzynarodowa konferencja naukowa „Rzeczpospolita wielu narodowości i wyznań XVI-XVIII wieku”. Brzeg – Opole 27-28 września 2007

Re: Конотоп - ссылки

ПовідомленняДодано: 11 грудня 2015 01:44
kram