Сторінка 1 з 1

Интересная как всегда статья о.Юрия Мыцыка

ПовідомленняДодано: 22 березня 2006 13:28
Sav
о. Юрiй Мицик

Польський публiцистичний трактат першоi чвертi ХVII ст. про запорiзьке козацтво

http://mytsyk.iatp.org.ua/statti/polp.htm


Смотрите:

\"Тут знаходимо також надзвичайно важливi данi, якi стосуються озброення козацького вiйська (\"куль залiзних, пороху, возiв окованих, колясок, вудил для коней, шор, шлеiв, самопалiв, сорочок, сап'янових або червоних чобiт, кiрас (?), серм'яг, шапок, прапора або китайки для нього, барабанiв, тулумбасiв, коней для артилерii, коней (для) пiхоти, (для) пiдвозу драгунiв, кульбак, пива, горiлок, медiв, польсi (??), сухарiв, мiдних котелкiв, сокир, заступiв, борошна, масла, сiдел\")

\"kozacy, chociaś nie mają żadneo zaciągu Rpltej, ałe na hulanie wynidą niesłusznie wymyśliwają i gwałtem wyciskają, jako to pewną liczbą kul (?) żelaznych, prochów, wozów, okowanych kolas, rządów na konie, szorów, szli, samopałów, soroczok, butów safianowych albo czyrwonych, kirasyiej (?), śiermiag, czapek, chorągwi albo kitajki na nie, bębnów, tułombasów, koni pod armatę, koni piechoćie podwozy na drahow, kołbaki, piw, gorzałek, miódów, polsi (?), sucharów, kocielków midzianych, siekier, zastępów, mąki, masła, sądeł\"

Круто - \"koni piechoćie podwozy na drahow\"