Боеприпасы

Модератори: Global Moderators, News

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 5013
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Боеприпасы

Повідомлення alex999 » 21 квітня 2020 06:27

СПОСІБ ЛИТТЯ КОРПУСІВ БОЄПРИПАСІВ З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ У ЛИВАРНИХ ФОРМАХ З СИПКОГО ПІСКУ

Зображення

Корисна модель належить до ливарного виробництва чавунних виливків оболонкової конструкції, зокрема корпусів боєприпасів, що виробляються литтям в піщані форми з сипкого піску. Важливість виробництва, зокрема артилерійських мін для збройних сил України, можна аргументувати прикладом з історії збройних сил колишнього СРСР про те, що на заключному етапі війни (1944-45 p.p.) вони мали триразову перевагу над Німеччиною у мінометному озброєнні власного виготовлення, а його частка складала більше половини всієї наявної в армії артилерії [1, c. 419-420].

Відомий спосіб одержання виливків боєприпасів за моделями, що газифікуються (ЛГМ-процес), з кристалізацією під тиском у ливарних формах з сипкого піску [2]. Він відрізняється тим, що порожнину пінополістирольної моделі оснащують легкоплавким стрижнем, що виплавляється при досягненні температури його плавлення, утворюючи при цьому у виливку порожнину необхідної конфігурації.

Застосування тиску і легкоплавкого стрижня надто ускладнює цей спосіб лиття, потребує спеціальної нестандартної досить капіталоємної установки лиття під тиском, яку потрібно спроектувати і виготовити з усіма вимогами стандартів до обладнання з роботою під тиском. Крім цього для кожного виливка необхідне виготовлення разового легкоплавкого стрижня, вкладання його до порожнини разової моделі, а потім виливання розплаву цього стрижня в гарячому стані в певному інтервалі температур (щоб розплав не затвердів) і якимось чином утилізування його. Такі стрижні, на відміну від піщаних, можуть мати низьку газопроникність, що завадить виводу газів від пінополістирольної моделі при заміщенні її розплавом металу, а це нерідко призводить до високого рівня браку по недоливам і спаям тонкостінних оболонкових виливків. Також стрижень треба якось кріпити до піщаної форми, і матеріал стрижня може попасти в оборотний сипкий пісок, що призведе до потреби додаткового його очищення. Тому лиття за ЛГМ-процесом з піщаним заповненням порожнини моделі в техніко-економічному плані є значно вигіднішим відпрацьованим способом, тим більше, що за останній час в інституті ФТІМС НАН України опрацьовано цю технологію з достатньо високою якістю виливків, що виготовляються.

Відомо, що тактико-технічні та виробничо-економічні вимоги, що пред'являються до мін, аналогічні відповідним вимогам до снарядів по металу, а оболонки міни поділяють на сталеві і сталистого чавуну [3-5]. Оболонку виготовляють цільнокорпусною з високовуглецевої сталі (О-832с) або сталистого чавуну (О-832Д, 1О-832ДУ) [3]. Товщина стінок корпусу в циліндричній частині міни приблизно дорівнює товщині стінок корпусу снаряда, так як вони сприймають тиск порохових газів і потребують високої міцності, не дивлячись на те, що тиск у каналі ствола міномету менше тиску в каналі ствола гармати приблизно в три і більше разів [3]. Необхідну міцність снарядів при пострілі досягають за рахунок виготовлення корпусу з металу з високими механічними властивостями і його термічною обробкою.

Але застосовуваний сталистий чавун (ОСТ В84-2216-85) являє собою перлітний чавун з пластичним графітом і через недостатні механічні та службові властивості не задовольняє сучасним вимогам [5].

У ФТІМС НАН України також відпрацьовано (з досвідом впровадження) спосіб лиття аналогічних корпусних виливків з високоміцного чавуну (ВЧ) [5]. Але в зазначеній роботі показано, що одним із головних факторів отримання литих корпусів з ВЧ зі сприятливими для таких виливків співвідношенням міцнісних та пластичних властивостей, є висока якість шихтових матеріалів. Саме це є недоліком способу, бо, згідно з [5], у дослідних плавках на високочистій по домішках шихті з 50 % армкозаліза, 45 % електротехнічної сталі та 5 % графітової стружки без легування та термообробки одержується ВЧ з границею міцності при розтяганні σв=580-630 МПа та відносним видовженням δ=15-18 %. Така високочиста шихта є досить дефіцитна і дорога для крупносерійного виготовлення виливків з ВЧ, а зміцнююче метал легування для досягнення вказаних характеристик ускладнить технологію і підвищить собівартість за рахунок легуючих компонентів. Крім цього останнім часом досягнуто помітних успіхів в удосконаленні способів лиття ВЧ зі значно вищими показниками σв для виливків з ВЧ [6, 7], застосування яких дасть суттєві переваги для корпусного литва.

Відомий великий інтерес до аустенітної сталі, яка пройшла загартування і має унікальні властивості. Для оболонок зі сталі 110Г13Л з аустенітної структурою (в порівнянні зі сталлю С60, що являється основною штатною снарядної сталлю для СРСР і країн СНД), згідно з експериментами, спостерігається найбільш сприятливе для використання підвищення числа фрагментів і їх кількість з масами більше 1 г, а збільшення швидкості розльоту забезпечується за рахунок аустеніту з високою в'язкістю і здатності до зміцнення при пластичній деформації [8]. Однак такі сталі мають дуже погану оброблюваність та значно (не менше ніж у півтора - два рази) збільшують собівартість виробництва корпусних оболонок порівняно з їх литтям з ВЧ.

Відомі роботи проф. Малінова Л.С. по тематиці утворення в металовиробі багатофазної структури, в якій присутній метастабільний залишковий аустеніт, що зазнає при навантаженні динамічне деформаційне мартенситне перетворення, яке є механізмом зміцненні і адаптації матеріалу до зовнішнього впливу [9]. Така присутність в залізовуглецевих виробах метастабільного аустеніту, що майже повністю перетворюється в мартенсит деформації при абразивному впливі, призводить до суттєвого підвищення зносостійкості в порівнянні з її величиною після типової термообробки, незважаючи на зниження твердості [10].

Ці дослідницькі роботи направлені на використання внутрішнього ресурсу сталей і чавунів, суть якого полягає в отриманні багатофазних структур, основною складовою яких є метастабільний аустеніт, що виконує важливу роль в підвищенні властивостей сталей і чавунів, підданих ізотермічному загартуванню. Ця роль в підвищенні властивостей, що поряд з бейнітом грає метастабільний аустеніт полягає в тому, що останній перетворюється при випробуваннях властивостей або експлуатації в мартенсит деформації [11].

Аналогічні роботи виконано Волощенком С.М. [12] по тематиці створення чавунних сплавів нового покоління [12]. Вони пов'язані з використанням спеціальних термічних обробок, так званого аустемперінгу, які дозволяють отримувати в чавунах бейнітні структури та використати їх переваги при експлуатації виробів.

Проте в цих недавніх роботах [6-12] нема конкретних переліків операцій, що визначають ознаки способів виробництва конкретного виду продукції - корпусних оболонок боєприпасів для поліпшення її показників. А процес отримання виробів з ВЧ нового покоління виявився більш складний [12], ніж з ВЧ за традиційними технологіями, і для отримання підвищених показників продукції потребує врахування ряду чинників, здатних впливати на процес структуроутворення металу.

Сталі з абревіатурою "ТРІП" описано в патенті [13]. Абревіатура TRIP-transformation induced plasticity або ПНП означає пластичність, наведена перетворенням, зокрема, мартенситним. Також цей ефект описано в роботах [9-12, 14], який полягає в тому, що деформація викликає мартенситне перетворення залишкового аустеніту, при якому утворюється мартенсит деформації. Це супроводжується підвищенням міцності і пластичності сплаву.

Найбільш близьким до запропонованої корисної моделі є спосіб [7] виготовлення виливків з бейнітного або аусферитного ВЧ (аусферит - це різновид бейніту, ще має назву - безкарбідний бейніт), що включає затверднення розплаву ВЧ в піщаній формі з сипкого піску, попереднє охолодження виливка, що виключає перлітне перетворення в ньому (гартування виливка шляхом швидкого охолодження), до температури початку утворення бейнітних структур і витримку в інтервалі бейнітного перетворення в сипкому піску. Тобто перспективний спосіб [7] є різновидом аустемперінгу [12], що полягає в ізотермічному гартуванню з литого стану виливків з ВЧ і реалізує такі переваги форм з сипкого піску, як можливості швидкого видалення виливка (в аустенітному стані) з форми, швидкого охолодження виливка в контейнерній опоці (гартування до температури бейнітного перетворення) і ізотермічної витримки в інтервалі бейнітного перетворення.

Керовану плинність сухого піску, який змінює властивості під впливом зовнішніх факторів, використано як в ливарних процесах (для формовки та передчасної вибивки виливка, порівняно з традиційними процесами), так і в процесі термообробки, як властивість технологічного нагрітого матеріалу для підтримки ізотерми бейнітного перетворення металу виливка. Це дало можливість виготовляти виливки з бейнітного чавуну в ливарному цеху за ливарним процесом з вбудовуванням в нього процесу термообробки, що, в цілому, в багатьох випадках (особливо для виливків з товщиною стінки до 20-25 мм) дозволило скоротити ливарний процес. Відпала необхідність термообробки в термічних цехах, що традиційно застосовують для виготовлення виливків з бейнітного чавуну. Але просто отримати бейнітний чавун у виливку недостатньо, для досягнення оптимальних умов імпульсного руйнування виливка оболонки боєприпасу доцільне використання внутрішнього ресурсу залізовуглецевих сплавів завдяки оптимізації режимів отримання заданої структури металу.

Задачею корисної моделі є підвищення міцності литих корпусів боєприпасів і пов'язаних з нею службових характеристик цієї продукції шляхом застосування комбінованого ливарно-термообробного процесу.

Поставлена задача вирішується тим, що в способі лиття корпусів боєприпасів з високоміцного чавуну у ливарних формах з сипкого піску, що включає затверднення розплаву ВЧ в піщаній формі з сипкого піску, попереднє охолодження виливка, що виключає перлітне перетворення в ньому, до температури початку утворення бейнітних структур і витримку в інтервалі бейнітного перетворення в сипкому піску, згідно з корисною моделлю, оптимальні показники міцності і пластичності виливка досягають створенням у виливку бейнітної структури з залишковим аустенітом, який при навантаженні зазнає динамічне деформаційне мартенситне перетворення і призводить до тріп-ефекту. Крім цього витримку в інтервалі бейнітного перетворення можуть проводити при температурі 350 °C, а оптимальні показники міцності і пластичності виливка досягати створенням у виливку бейнітної структури з залишковим аустенітом в кількості не нижче 27 %.

Позитивну роль тріп-ефекту можна проілюструвати на прикладі випробування стандартного зразка під час розтягання та визначення відносного видовження тріп-сталей, або ВЧ з залишковим аустенітом, здатним за цих умов до мартенситного перетворення. При випробуванні зразка під час розтягання в ньому спостерігається звуження, в цей момент зародження шийки, де локалізується пластична деформація, в ній утворюється мартенсит деформації. Він різко зміцнює матеріал в області шийки, і розвиток цієї шийки припиняється, але вона зароджується в іншому місці зразка, і все повторюється: утворюється мартенсит деформації, зміцнює матеріал шийки, і вона не розвивається. У тріп-сталей рівномірна деформація - результат гальмування розвитку шийки за рахунок перетворення з виділенням в матеріалі шийки високоміцної фази - мартенситу. Те ж відбувається в вершині тріщини - утворюється мартенсит деформації, зміцнює об'єм матеріалу перед вершиною тріщини, і релаксація напружень, що рухають тріщину, відбувається в цьому об'ємі. У широко відомих тріп-сталях зміна вмісту залишкового аустеніту від 10 до 8 % веде до практично трикратного зміцнення в діапазоні деформації 0-10 % [12].

При мартенситному перетворенні в процесі навантаження відбувається зміна механічної "поведінки" речовини, виникають незвичайні механічні ефекти - надпружність, пластичність, обумовлена фазовими перетвореннями, тріп-ефект. Зокрема, виявляється можливим одночасне підвищення міцності і пластичності матеріалу [14]. Саме з цієї причини необхідною умовою тріп-ефекту є оптимальна стійкість аустеніту, оптимальна інтенсивність його перетворення при деформації, що досягали аналогічно роботі [12].

Оскільки мартенситне перетворення відбувається за зсувним механізмом зі швидкістю, що наближається до швидкості звуку, за цей час на зміну зруйнованому шару виникає новий зміцнений шар з підвищеною міцністю. При пластичній деформації бейнітного чавуну, підданому ізотермічному гартуванню і витримці при 350 °C, відбувається саме таке фазове перетворення, що вказано в роботі [12], і встановлено граничні умови появи тріп-ефекту в бейнітних ВЧ під час перетворення залишкового аустеніту на мартенсит в залежності від силових навантажень та температури гартування.

При ізотермічній витримці зразків бейнітного ВЧ при 350 °C протягом 1, 2 і 3 годин виявлено в структурі виливків 35; 31 і 27 % залишкового аустеніту, а пластична деформація приводила до розпаду приблизно п'ятої частини від початкової кількості залишкового аустеніту з формуванням мартенситу [12]. Такі умови виникнення тріп-ефекту встановлені як оптимальні з огляду стійкості залишкового аустеніту та інтенсивності його перетворення при деформації. При цьому аналогічно відомому ефекту в тріп-сталях, фазове перетворення при пластичній деформації бейнітного чавуну сприяє різкому збільшенню швидкості зміцнення при стискуванні, що позитивно впливає на службові характеристики виливка.

Порівняльні дослідження процесів руйнування оболонок, виготовлених зі сталей 110Г13Л зі значним вмістом аустенітної структури і високовуглецевої сталі С-60, що аналогічні до порівняння бейнітних ВЧ і вказаних в роботі [6] марок литого ВЧ, показали, що найбільш оптимальні осколки масою 1-2 г та більше в першому випадку (для аустенітовмісного сплаву) складають 59,3-50,3 %, а для сплаву без аустеніту - 47,8-39,3 % [8]. Дрібні осколки і пил практично не несуть бажаного рівня ураження. Зниження кількості дрібних осколків, збільшення швидкості розлітання фрагментів забезпечується за рахунок таких властивостей аустенітовмісних сплавів, як висока в'язкість та здатність до зміцнювання при пластичній деформації [8], що аналогічно виготовленню оболонок з бейнітного чавуну за вказаних температурних умов утворення і зазначеній кількості залишкового аустеніту.

В прикладах практичного виготовлення корпусів боєприпасів застосовували технологічний процес, описаний в способі [7], а хімічний склад ВЧ, режими ізотермічного гартування на бейнітну структуру металу з заданою кількістю залишкового аустеніту використовували аналогічно дослідній роботі [12]. Механічні властивості зразків бейнітного чавуну при видаленні виливків з сухого піску форми при температурі 880-900 °C для наступного ізотермічного гартування і охолодження на повітрі до кімнатної температури складали σв=1120-1160 МПа, та δ=8,4-9,1 %.

Таким чином вказані в описі корисної моделі нові ознаки для способу виготовлення литих корпусів боєприпасів забезпечували підвищення міцності чавунних корпусів боєприпасів порівняно з роботами [3, 4, 8] та корпусів боєприпасів з ВЧ [5], а також зростання службових характеристик цієї продукції шляхом застосування комбінованого ливарно-термообробного процесу при орієнтуванні передусім на ґрунтовні науково-технологічні дослідження [12, 14].
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 5013
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Боеприпасы

Повідомлення alex999 » 01 травня 2020 07:25

ТЕРМОБАРИЧНИЙ СКЛАД

Зображення

Корисна модель належить до вибухових складів та може бути використана в якості вибухової речовини в боєприпасах фугасної дії ракетно-артилерійського озброєння.

Термобаричний склад вміщує рідке пальне, металічне пальне та загусник, при чому застосовано в якості рідкого пального нітроефір типу ізоамілнітриту - 55-75 мас. %, в якості металічного пального порошок алюмінієво-магнієвого сплаву або суміш алюмінію з магнієм - 25-45 мас. % та в якості загусника діоксид кремнію - 3,5-4,5 мас. % (понад 100 % ).

Запропонований термобаричний склад підсилює фугасний ефект, створюваний первинним ініціатором, за рахунок реакції окиснення пального киснем повітря з виділенням великої кількості тепла. При цьому рівень тиску у фронті ударної хвилі не затухає на протязі всього часу дії реакції.

На практиці використовують рідкі (загущені) та тверді термобаричні склади.

Відомий піротехнічний склад, який вміщує нітрометан (рідкий енергетичний компонент) та алюміній при співвідношенні 75/25, описаний в книзі Л.В. Дубнов, Н.С. Бахаревич "Промышленные взрывчатые вещества" Москва, Наука, 1988 г.

Склад нітрометан - алюміній має надзвичайно високу енергетику вибуху, яка перевищує енергетику найбільш потужних вибухових речовин, що застосовуються для спорядження боєприпасів (тротил, гексоген, октоген та сумішей на їх основі).

До недоліків даного складу відноситься розслоєння рідкого та твердого компонентів складу навіть при нетривалому зберіганні (більше 30 хвилин), що свідчить про недостатню седиментаційну стабільність складу. При цьому губиться енергетична перевага складу. Такий склад можливо використовувати тільки відразу після приготування, а при тому, що необхідно витратити час на встановлення ініціюючого заряду та враховуючи те, що нітрометан має високу летючість, практичне застосування даного термобаричного складу неможливе.

Американські вчені розробили тверді термобаричні склади:
- композиція А-3 - гексоген - 91 %, віск - 9 %, алюміній (понад 100 % ) - 30 %;
- склад РВХІН-18 - октоген - 64,4 %, алюміній - 30 %, HyTemp-1,4 %, діоктиладипінат - 4,2 %.

Основними компонентами композиції А-3 є вибухова речовина гексоген - 91 %, а складу РВХІН-18 - октоген - 64,4 %.

Термобаричний ефект створюється присутністю в складах металічного пального (алюмінію) яке при детонації вибухової речовини переміщується у фронті ударної хвилі, вступаючи в хімічну реакцію з киснем повітря. Зона металічного пального з киснем повітря визначається граничними умовами (тиском та температурою), при яких може протікати така реакція.

Затухання первинної ударної хвилі, створюваної вибуховою речовиною, якою є основні компоненти розглядаємих складів, проходить по експоненціальній залежності. В результаті радіус розповсюдження уражаючих факторів (тиск Р≥5 атм. та температура Т≥1500 °C) при підриві боєприпасів споряджених вказаними складами значно менші ніж склади, при тій же їх кількості, в яких містяться легкозаймисті летючі рідини типу нітроефірів.

З сучасних загущених сумішей необхідно відмітити суміші з патенту RU2209806 в'язкопластичної консистенції:
- гексоген або октоген - 15 %, етилнітрат - 40 %, алюміній - 38 %, загусник (полібутадієновий каучук) - 7 %;
- гексоген або октоген - 8 %, етилнітрат - 40 %, ПХА - 7 %, алюміній - 18,5 %, мінеральне мастило - 19,5 %, загусник (полібутадієновий каучук) - 7 %;
- перхлорат амонію - 30 %, етилнітрат - 18 %, алюміній - 50 %, загусник (полібутадієновий каучук) - 1 %; синтетичні жирні кислоти - 1 %;
- нітрат амонію - 32,5 %, гексоген або октоген - 32,5 %, етилнітрат - 3 %, алюміній - 30 %, загусник (полібутадієновий каучук) - 2 %.

В даних складах як загусник використовується полібутадієновий каучук. Полімеризація каучуків проходить при жорстко регламентованих технологічних режимах (температурі середовища, часу та швидкості перемішування складу, часу витримки після перемішування, спорядження складом виробів). Враховуючи, що етилнітрат є високолетючою спалахуючою рідиною відступання від вимог технологічних режимів можуть привести до браку в кінцевому продукті (неповна полімеризація) та створенню аварійних ситуацій (викид етилнітрату в оточуюче середовище).

Найближчий аналог до запропонованому термобаричному складу необхідно відмітити суміш № 5672-10 фірми Talley, яка містить алюміній - 32 %, цирконій - 40 %, ізопропілнітрат - 26,75 % та загусник- 1,25 %.

Як і рідкий нітроефір в складі найближчого аналога застосовано ізопропілнітрат, кисневий баланс якого складає мінус 16,5 %, а кисневий баланс ізоамілнітриту в запропонованому термобаричному складі складає мінус 18,5 %, що на 12 % більше. Тоді область, в якій проходить реакція окиснення нітроефіру киснем повітря, в разі використання при рівній кількості діючої речовини, для ізоамілнітрита ширша на 12 %, що також розширює можливість збільшення фугасної дії складу та зони ураження.

Збільшення зони ураження може бути досягнуто за рахунок збільшення в термобаричному складі процентного вмісту рідкого нітроефіру. Таким чином даний склад з огляду на бойову ефективність не є оптимальним.

Задача корисної моделі є максимально можливе розширення зони дії вражаючих факторів (тиск у фронті ударної хвилі Р≥5 атм. та температура Т≥1500 °C) при ініціюванні запропонованого термобаричного складу в однотактній термобаричній фугасній бойовій частині.

Поставлена задача вирішується тим, що термобаричний склад вміщує рідке пальне, металічне пальне та загусник, згідно з корисною моделлю, застосовано як рідке пальне нітроефір типу ізоамілнітриту, як металічне пальне порошок алюмінієво-магнієвого сплаву або суміш алюмінію з магнієм та як загусник діоксид кремнію, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:
- рідкий нітроефір.....55-75
- порошок алюмінієво-магнієвого сплаву або суміш алюмінію з магнієм.....25-45
- діоксид кремнію (понад 100 % ).....3,5-4,5.

Для оцінки зони дії вказаних уражаючих факторів були проведені експериментальні дослідження основані на порівнянні зони уражаючої дії термобаричного складу прототипу з зоною уражаючої дії запропонованого складу. Кількісні значення випробовуваних складів представлені в таблиці 1.


Зображення

Наявність у заявленому складі загусника - діоксину кремнію перешкоджає розшаруванню рідкого і твердого компонентів чим забезпечується поєднання підвищеної щільності та седиментаційної стабільності складу у вказаному діапазоні їх співвідношення. Крім того діоксид кремнію є нейтральним і хімічно стійким майже до всіх мінеральних та органічних речовин, тобто не шкідливий для живих організмів, не токсичний, пожежо- та вибухобезпечний в навколишньому середовищі.

З причини того, що наночастки діоксиду кремнію вміщують дуже велику кількість нанорозмірних пор, його нанопорова структура забезпечує поглинання з оточуючого середовища гази, пари та рідкі речовини. В зв'язку з цим він може загущувати (підвищувати в'язкість) рідких компонентів аж до сипучого стану (в залежності від необхідного ступеня загущення склад може вміщувати діоксид кремнію від 1,5 % до 33 % ).

Для випробувань зразка брався 1 кг термобаричного складу в герметичній ємності. Ініціювання складу проводилось зарядом тротилу масою 200 грам, розміщеного в середині термобаричної суміші. При випробуваннях заміряли перепад тиску на фронті ударної хвилі та температури на різних відстанях від центру підриву. Значення перепаду тиску на фронті ударної хвилі найближчого аналога прийнято за 1. Також прийнято за 1 значення температури найближчого аналога у фронті ударної хвилі рівної 1000 °C. Результати випробувань наведені у таблиці 2.


Зображення

Результати випробувань показали, що зразки 1-5 запропонованого термобаричного складу мають радіус, при якому перепад тиску у фронті ударної хвилі ≥5 атм. перевищує даний показник термобаричного складу найближчого аналога у 1,32-1,42 рази, а температура у 1,04-1,26 разів.

Аналіз агрегатного стану зразків термобаричного складу найближчого аналога та складу корисної моделі представлений в таблиці 3.


Зображення

Проведений порівняльний аналіз істотних ознак запропонованого технічного рішення з виявленими аналогами рівня техніки показав, що воно невідоме, а враховуючи можливість серійного виготовлення термобаричного складу для боєприпасів на існуючому піротехнічному виробництві можливо зробити висновок про відповідність критеріям патентоспроможності. Досягнуті показники призначення термобаричного складу дозволяють рекомендувати його для промислового виготовлення, для спорядження боєприпасів.
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 5013
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Боеприпасы

Повідомлення alex999 » 02 травня 2020 08:03

Імпорт ОГ-7В

Зображення
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 5013
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Боеприпасы

Повідомлення alex999 » 03 травня 2020 07:59

Імпорт набоїв 5,56х45 ...

Зображення

... і холостих 7,62х54

Зображення

Зображення
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 5013
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Боеприпасы

Повідомлення alex999 » 06 травня 2020 07:56

Імпорт ДАХК "Артем" гексогену...

Зображення

Зображення

...окфолу...

Зображення

... і складових частин ПГ-7ВС

Зображення

Зображення
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 5013
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Боеприпасы

Повідомлення alex999 » 10 травня 2020 07:12

СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСУ СНАРЯДА

Зображення

Корисна модель належить до боєприпасів і може бути використана при виробництві корпусів артилерійських снарядів.

Відомо спосіб виготовлення корпусів снарядів, при якому снаряди виточують з прутка цільного металу за декілька технологічних переходів або шляхом видавлювання з прутка цільного металу, який перед тим нагрівають до температури 1000 °С і більше, потім виготовлену деталь обточують за декілька переходів під задані розміри по діаметру та товщині. За даною технологією виготовлялися корпуси снарядів в колишньому СРСР, а також в Україні на підприємстві "Точмаш" (м. Донецьк).

Вказана технологія потребує дорогого обладнання та значних витрат електроенергії.

Відомо спосіб виготовлення корпусу артилерійського снаряда, в якому головну і донну частини снаряду з'єднують між собою різьбовим з'єднанням з використанням додаткових елементів для фіксування обох частин снаряда [UA № 124301 U, МПК: F42B 12/20, опубл. 26.03.2018].

Для зазначеного способу виготовлення артилерійського снаряда, як і в попередньому аналогу, потрібне дороге обладнання та значні витрати електроенергії.

В основу корисної моделі поставлено задачу спрощення технології виготовлення корпусу снаряда за рахунок використання універсального обладнання та зменшення витрат електроенергії.

Поставлену задачу вирішують тим, що у способі виготовлення корпусу снаряда, в якому головну і донну частини снаряда з'єднують між собою різьбовим з'єднанням, згідно з корисною моделлю, попередньо виготовляють донну частину штампуванням або виточують на токарному верстаті і нарізають на ній різьбу, після цього до донної частини прикручують відрізок суцільнотягнутої безшовної труби з попередньо нарізаною різьбою, а потім складені частини обточують до заданих розмірів по діаметру та товщині.

Спосіб, що заявляється, не потребує спеціального обладнання та зменшує витрати електроенергії.

Корисна модель пояснюється кресленнями, де:
- на Фіг. 1 наведено зображення снаряда до артилерійської системи;
- на Фіг. 2 - переріз А-А на Фіг. 1.

Спосіб виготовлення корпусу снаряда здійснюють наступним чином.

Спочатку виготовляють донну частину 1 методом штампування або виточують на токарному верстаті. Потім до донної частини прикручують відрізок труби необхідної довжини та діаметра з попередньо нарізаною різьбою. Виготовлену деталь обточують на токарному верстаті під задані розміри по діаметру та товщині. Корпуси снарядів, виготовлені за даною технологією, пройшли необхідні випробування.


Зображення
Зображення
СНАРЯД ДО АРТИЛЕРІЙСЬКОЇ СИСТЕМИ

Зображення

Корисна модель належить до боєприпасів і може бути використана при виробництві снарядів до артилерійської системи, зокрема до артилерійської системи 2А36 "Гіацинт".

Відомо геометричну форму осколково-фугасного снаряду для артилерійської системи 2А36 "Гіацинт", яка забезпечує при повному заряді снаряду дальність пострілу до 30 км. Геометрична форма була визначена розробниками снаряду, і корпуси снарядів виготовлялися в колишньому СРСР [http://oruzhie.info/artilleriya/584-giatsint-b].

Недоліком такої конструкції снаряду є складність конструкції і, відповідно, технології його виготовлення та висока вартість.

Найближчим за технічною суттю та результатом до корисної моделі, що заявляється, є снаряд осколково-фугасного типу, що складається з корпусу з поясками, наповненого вибуховою речовиною, і детонатора. Бокова поверхня запояскової частини корпусу виконана з конусністю 6-10, причому в його донній частині врівень з бічною поверхнею встановлено пустотілий усічений конус з такою ж конусністю, жорстко пов'язаний з корпусом, що містить на бічній поверхні наскрізні отвори, при цьому загальна площа отворів становить 10-20 % від площі бічної поверхні усіченого конуса, а загальна довжина усіченого конуса і конічної поверхні запояскової частині дорівнює 0,8-1,0 калібру снаряда [RU № 2197705 C1, МПК F42B 12/20, надрук. 27.04.2003].

У конструкції цього снаряду збільшення дальності пострілу досягається за рахунок зміни його конструкції шляхом включення до конструкції додаткового елементу - пустотілого усіченого конуса з наскрізними отворами в боковій стінці. Такий усічений конус вкручується між головною та донною частинами корпусу снаряду.

Недоліком такої конструкції снаряду є складність конструкції і, відповідно, технології його виготовлення і висока вартість.

В основу корисної моделі поставлено задачу спростити технологію виготовлення корпусу артилерійського снаряду, а також покращити тактико-технічні властивості снаряду для точнішого ураження цілей і збільшення дальності пострілу шляхом зміни геометричної форми снаряду.

Поставлена задача вирішується тим, що у снаряді до артилерійської системи, який складається з корпусу, наповненого вибуховою речовиною, бокова поверхня якого виконана конусною, та детонатора, згідно із корисною моделлю, бокова поверхня корпусу 2 виконана з конусністю більше 10, а в центральній частині снаряду на його поверхні виконані додаткові елементи потовщення. У снаряді до артилерійської системи елементи потовщення виконані у вигляді обтічних пластин, які повернуті на кут 8 до осі снаряду.

Запропонована конструкція снаряду до артилерійської системи із застосуванням корпусу більшої конусності, ніж у найближчому аналогу, і використання для стабілізації снаряду при проходженні стволу додаткових елементів потовщення снаряду в центральній частині на його поверхні дозволяє значно знизити лобовий опір і підвищити дальність стрільби на 8-15 відсотків.

Корисна модель пояснюється кресленнями, де:
- на Фіг. 1 наведено зображення снаряду до артилерійської системи;
- на Фіг. 2 - вид А-А Фіг. 1.

Снаряд до артилерійської системи складається з корпусу 1, наповненого вибуховою речовиною 2, бокова поверхня 3 якого виконана конусною, та детонатора 4. Бокова поверхня 3 корпусу 1 виконана з конусністю більше 10, а в центральній частині снаряду на його поверхні виконані елементи потовщення 5 у вигляді обтічних пластин, які повернуті на кут 8 до осі снаряду.

Таким чином, запропонована корисна модель дозволяє спростити технологію виготовлення корпусу артилерійського снаряду, а також покращити тактико-технічні властивості снаряду для більш точного ураження цілей за рахунок зміни геометричних параметрів деталей артилерійського снаряду та використання додаткових елементів потовщення снаряду в центральній частині на його поверхні, що дозволяє значно знизити лобовий опір і підвищити дальність стрільби на 8-15 відсотків.


Зображення
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 5013
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Боеприпасы

Повідомлення alex999 » 13 травня 2020 07:18

Імпорт заготовок гільз .50BMG

Зображення
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 5013
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Боеприпасы

Повідомлення alex999 » 18 травня 2020 08:20

"Fiocchi" для укрзалізниці

Поміняти "нагани" на які-небудь роздовбані ПМ-и Заратустра не дозволяє?

Ну і звичайно, традиційна мантра дебілів-імпортунів - "в Украінє ДЮЮЮЮЖЕ нєвігодно делать боєприпасі! дайошь поддержку різноманітнозапоребрикового проізводітеля!"

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

gvpretorian
Member
Member
 
Повідомлень: 251
З нами з:
24 січня 2018 13:23

Re: Боеприпасы

Повідомлення gvpretorian » 18 травня 2020 14:01

в такій кількості - 100% не вигідно. Потрібно давати виробникам дозвіл на експорт своїх набоїв, бо армія багато купляти не буде ще довго. А як би виробнику преференції по податкам та дозвіл на імпорт - там гляди і запустили виробництво.
 

Аватар користувача
pustomelyk
Member
Member
 
Повідомлень: 1801
З нами з:
23 серпня 2008 00:10
Звідки: Київ

Re: Боеприпасы

Повідомлення pustomelyk » 19 травня 2020 10:43

Зате купити по 9 і продати по 49грн комусь дуже вигідно.
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 5013
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Боеприпасы

Повідомлення alex999 » 19 травня 2020 19:45

gvpretorian написав:в такій кількості - 100% не вигідно


Тому мені і не зрозуміло - чого ВОХРівці досі таскають на пузі "нагани", для яких потрібно викидати валюту на "ексклюзивні" боєприпаси?

gvpretorian написав:армія багато купляти не буде ще довго


Якщо у держави ДУУУЖЕ багато армійських боєприпасів, чому постійно витрачається валюта для їх закупівлі?

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

gvpretorian
Member
Member
 
Повідомлень: 251
З нами з:
24 січня 2018 13:23

Re: Боеприпасы

Повідомлення gvpretorian » 19 травня 2020 21:37

Поліція, не армія. Стілетто свого часу викладало розрахунки, що без дозволу на експорт окупність підприємства буде дуже довгим процесом. До того ж продаж на експорт буде заохочувати виробника підтоимувати виробництво в тонусі, оновлювати основні засоби, розробляти нові продукти.
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 5013
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Боеприпасы

Повідомлення alex999 » 19 травня 2020 21:48

gvpretorian написав:Поліція, не армія.

У нас поліція - це вже офіційно не державна структура?
Я думав, це тільки в моїх зрадофільських фантазіях...
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 5013
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Боеприпасы

Повідомлення alex999 » 20 травня 2020 23:22

Шаблезубий написав:Хто не будь чув про нестачу бавовни в Україні, як джерела целюлози для виробництва пороху?


Я думаю що це якась маячня.
Навіщо нам бавовна для целюлози коли у нас надлишкового пороху стільки, що його дівати нікуди? Ще надовго вистачить. Тому ми його вивозимо направо і наліво.
А технологія переробки пороху з утилізованих боєприпасів вже давно відпрацьована.

Наприклад:

Коли десь місяць назад почув новину про те, що Шостка освоїла випуск проху для скажем так громадянського нарізного - відчув якусь єйфорію, можна навіть сказати радість, адже разом з цією новиною для дуже багатьох співвітчизників могла б відкритися дорога до(назвемо так) досить цікавого "заняття" релоудом. Про себе я не кажу, поки що дякувати Богові, маю можливість стріляти, звичайно не так часто як раніше, але маю. Маю одного товариша, який мав телефона людини, яка на згаданному вище заводі, займається безпосередньо виробництвом пороху. Зателефонував з метою вияснити, а чому це 7,62 х39 є а для ,308 нема і т. д. ну і щоб вияснити що, де, коли, які перспективи. Особливо не сподівався що щось вдасться вияснити, але "розмова" відбулася досить скажем вдалою, мабуть назвемо дядька "інженером", він хотів виговоритися від наболілого.

В принципі розмова мене не здивувала, але ейфорія моя пропала як ранковий туман.

Перше. Всі намагання "заводських" активістів налагодити на підприємстві випуск "потрібного нам" пороху розбиваються через нерозуміння цих "намагань" Києвом. Тут не забуваємо, що підприємство державне. Після кожної спроби підняти дане питання з Києва риходить відовідна "подача", опісля якої взагалі працювати не хочеться.

Друге. Їхній другий завод(брат близнюк Мурома) хоч завтра готовий виускати "потрібні нам" капсюлі. Є все, оснастка, знання, бажання трудового колективу - не має бажання в верхах.

Третє. Порох(ВТ) для 54 буде тільки для тяжких куль(може навіть і є, завтра якщо буде час зателефоную).

Четверте. Для виробництва триста восьмого, трьохсотого і інших - у "інженера" не має балістичних стволів для вказаних калібрів. В принципі він запропонував мені, що надасть для проби тих чи інших "напрацювань" з метою повідомляти йому в яку йому сторону рухатися(флегматизація, пористість, розмір зерна і т.д.), але... тут є теж деякі але.

З деякими з форумчан я спілкувався на дану тему безпосередньо, навіть лунали пропозиції скинутися і придбати для підприємства балстволи. Де їх придбати, як їх передати? Я згадую минулорічну епопею, коли ми зібрали кошти на дві одиниці "дозвільного матеріалу", як купляли, як передавали...

Данний пост, це мабуть, я навіть не знаю як назвати, чергове підтвердження - нічого не міняється.

В Шостке выпустили порох для 7,62х54(и 30-06).
Против ССНф 308 выстрел тише,отдача мягче,ствол чище.

https://www.uahunter.com.ua/forum/shost ... 49-45.html


І якби у галузі спецхімії дійсно були б проблеми з імпортозаміщенням целюлозовміскої сировини (бавовни), то давно вже б згадали про Херсон або Глухів з їх пропозиціями заміни бавовни льоном і коноплею.

Технічні або безалкалоїдні коноплі можуть використовуватись не лише для потреб текстильної промисловості, а й для виробництва фарб, лаків, паперу, у харчовій, фармакологічній та машинобудівельній галузях. А віднедавна — ще й для виробництва пороху.

За словами Ігора Маринченка, директора Глухівської науково-дослідної станції луб’яних культур НАН України, в усьому світі безнаркотичними вважають коноплі, вміст у яких наркотичноактивної речовини тетрагідроканнабінолу (ТГК) не перевищує 0,2-0,3%. У сортах же, виведених нашими селекціонерами, ТГК у 200 разів менше. А в двох нових, Вікторії та Ніці — взагалі немає.

https://superagronom.com/news/877-konop ... tva-porohu

http://nauka.tsatu.edu.ua/print-journal ... 10_3/4.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/5/55.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ ... 8_1_11.pdf
https://ubr.ua/ukraine-and-world/techno ... ny-3838602Або крохмалем

КРАХМАЛ, КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОХОВ
В.К. Лукашев, Т.Н. Шевцова, А.М. Полевик
Шосткинский институт Сумского государственного университета

В настоящее время сырьем для изготовления нитратцеллюлозных порохов является целлюлоза - высокомолекулярное соединение, молекулярная цепь которой состоит из остатков глюкозы. В результате полимераналогического превращения (нитрации) целлюлозы получают нитраты целлюлозы, из которых после пластификации растворителями формируют пороховые элементы с заданными характеристиками. В Украине отсутствует сырьевая база целлюлозы, необходимой для пороховой промышленности.

Известно высокомолекулярное соединение, структурной единицей которого также является глюкоза - крахмал. В отличие от целлюлозы, состоящей из остатков р - глюкозы, крахмал построен из остатков а - глюкозы, и поэтому существенно отличается по своим свойствам. В тоже время нитрация крахмала приводит к образованию нитрата крахмала - взрывчатого вещества по своим характеристикам близкого к нитрату целлюлозы. По имеющимся данным нитрат крахмала применяют в США и других странах для производства пороха [ 1 ] .

Крахмал для производства нитрата крахмала выделяют из пищевых продуктов: картофеля, пшеницы, кукурузы, риса. В промышленном масштабе крахмал получают, главным образом, из картофеля и кукурузы, в меньшей степени - из риса, пшеницы и других растительных продуктов. Зерна крахмала, полученные из разных продуктов, различаются по размерам и форме. Размеры зерен крахмала лежат в диапазоне 15-33 мкм [2]. Размер гранул не оказывает существенного влияния на свойства крахмала, хотя гранулы большего размера легче набухают в воде. Можно предположить, что это влияет и на его нитрацию.

По химическому составу крахмал представляет собой смесь двух полисахаридов: амилозы и амилопектина, различающихся по пространственному расположению макромолекулярной цепи.

Амилоза - линейный полимер, макромолекулы которого построены из звеньев остатков а - D - глюкопиранозы, соединенных а - (1 —>4) глюкозидными связями.

Амилопектин - разветвленный полимер, главная и боковая цепи которого построены из звеньев остатков а - D - глюкопиранозы, связанные а - (1—>4) глюкозидными связями. Боковые цепи прикреплены к основной а - (1—>6) глюкозидными связями.

Соотношение амилозы и амилопектина в крахмале зависит от вида растения. В среднем крахмал содержит 10-30% амилозы и 70-90% амилопектина.

Нитрат крахмала образуется в результате реакции этерификации при действии на крахмал азотной кислоты: [ 6 С6Н7О2(ОН)з]х + xnHNO3 -> [ С6Н7О2(ОН)з-п (ONO2)n ]х + хпН2О

Этерификация крахмала проходит легче, чем этерификация целлюлозы, благодаря тому, что крахмал набухает и даже частично растворяется в азотной кислоте.

Запатентован ряд промышленных методов получения нитрата крахмала. По данным работы [1] один из способов заключается в промывке крахмала разбавленным раствором соды или аммиака, затем водой, сушке до влажности 0,5 % с последующим нитрованием кислотной смесью, состоящей из 30% HNO3 и 62% H2SO4. Во время нитрования поддерживают температуру 38-40 °С. По окончанию нитрования реакционную массу выливают в воду, выделившийся продукт отфильтровывают и подвергают стабилизации. По другому способу крахмал обрабатывают смесью состава 50% HNO3 и 50% H2SO4 при 15 °С. Полученный нитрат крахмала отделяют от отработанной кислоты на фильтрах промывкой и стабилизируют.

Полученный нитрат крахмала содержит от 13,0 до 13,5 % азота. В химическом отношении он сходен с нитратом целлюлозы, хорошо растворяется в органических растворителях, может пластифицироваться смесью диэтилового эфира с этиловым спиртом, что дает возможность формировать пороховые элементы. По взрывчатым свойствам нитрат крахмала также подобен нитрату целлюлозы. Нитрат крахмала, содержащий 13,52% азота имеет скорость детонации (при р = 0,9 г/см3) 6200 м/с, расширение в бомбе Трауцля 430 см3[1].

http://vpo.sumdu.edu.ua/doc/1_2016.pdf

ВПЛИВ СКЛАДУ НІТРУВАЛЬНОЇ КИСЛОТНОЇ СУМІШІ НА ВМІСТ АЗОТУ В НІТРАТІ КРОХМАЛЮ
С.Д. Тищенко, В.І. Середа, В. К. Лукашов
Шосткинський інститут Сумського державного університету

Нітрат крохмалю являє собою енергонасичену полімерну речовину, яка використовується при виготовленні вибухових речовин та порохів [1].

Енергетичні та вибухові характеристики нітрату крохмалю залежать від вмісту в ньому азоту.

Основним способом отримання нітрату крохмалю є нітрування крохмалю сумішшю азотної та сірчаної кислот, у склад якої також входить вода. При нітруванні відбувається заміщення гідроксильних груп макромолекул крохмалю на нітратні групи, механізм якого полягає в тому, що утворені в такій нітрувальній суміші катіони нітронію N02+ атакують атоми кисню гідроксильних груп з відщепленням протону [2]. Кількість катіону нітронію в нітрувальній
суміші залежить від її складу. Тому в залежності від складу нітрувальної суміші можна одержати нітрати крохмалю з різним вмістом азоту, а відповідно і з різними енергетичними характеристиками.

Дослідження проводилися в лабораторних умовах з використанням нітрувальних сумішей різних складів, які характеризували відношенням кількості азотної та сірчаної кислот (H2SO4/HNO3), а також масових часток води в нітрувальній суміші (% мас).

В підготовану нітрувальну суміш певного складу занурювали наважку попередньо висушеного до постійної маси крохмалю, відповідну заданому модулю нітрування, та перемішували впродовж певного часу. Модуль, температура та час нітрування в усіх випадках були постійні. По завершенню процесу нітрування утворений нітрат крохмалю відокремлювали від нітрувальної суміші, промивали та піддавали стабілізації, аналогічної до стабілізації нітратів целюлози [3]. Отриманий нітрат крохмалю просушували та визначали в ньому вміст азоту ферсульфатним методом [4].

За даними аналізів будували залежності вмісту азоту в нітраті крохмалю від відношення (H2SO4/HNO3), (рис.1) та вмісту води (рис.2) в нітрувальній суміші.

Результати дослідження показали, що, як і у випадку нітрування целюлози, зі збільшенням відношення (H2SO4/HNO3), та вмісту води в нітрувальній суміші вміст азоту в нітраті крохмалю спочатку збільшується, досягає максимального значення, потім зменшується. Як випливає з графіків, представлених на рисунках 1 та 2, максимальний вміст азоту відповідає відношенню (H2SO4/HNO3), = 2.0-3.0 та вмісту води 8-10% при режимних параметрах процесу нітрування аналогічних нітруванню целюлози (3).

http://vpo.sumdu.edu.ua/doc/1_2018.pdf
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Аватар користувача
Шаблезубий
Member
Member
 
Повідомлень: 514
З нами з:
01 вересня 2008 12:19
Звідки: Кривий Ріг

Re: Боеприпасы

Повідомлення Шаблезубий » 21 травня 2020 20:29

Дякую за розгорнуту відповідь. Про льон я знаю, а от про крохмаль дізнався щойно.
Тепер у мене будуть аргументи для бесіди з одним "оглядачем".
Назва "шабля" пішла від козацького - "Будь ласка тихіше, панове!"
 

Поперед.Далі

Повернутись до Вогнепальна зброя та піхотне озброєння

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей