Електроніка і прилади бронетехніки

Модератори: Global Moderators, News

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 2816
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 20 листопада 2017 21:14

Саввова О. В., д.т.н., доцент,
Бабіч О. В., к.т.н.,
Воронов Г. К., к.т.н., доцент,
Кураш Л. С.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Добротворська М. В., к.фіз-мат.н.
Інстиут монокристалів НАН України

ПЕРСПЕКТИВНІ СКЛОКРИСТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПАСИВНИХ ЗАТВОРІВ МОДУЛЯТОРІВ ДОБРОТНОСТІ

Практичний інтерес до оптичної локації виник з можливістю реалізації більш високої спрямованості зондуючого випромінювання та просторової роздільної здатності об’єкту. Однією з перших областей практичного застосування лазерів у військовій техніці є лазерна дальнометрія. Зокрема ефективність установки лазерних далекомірів визначається введенням далекоміру в систему управління вогнем танку, внаслідок чого підвищуються його бойові якості.

Актуальність розробки обумовлена практичною потребою в джерелах лазерного випромінювання півторамікронного діапазону, які відповідають сучасним стандартам ЄС та НАТО щодо безпечного зору діапазону використовуваних частот (1,5-1,6мкм) та енергії вихідного лазерного випромінювання (до 8мДж). В Україні на теперішній час відсутні власні розробки імпульсно-періодичних лазерів півторамікронного діапазону, а також не налагоджено виробництво основних комплектуючих для цього типу лазерів, зокрема пасивних модуляторів добротності.

Широкого поширення в імпульсній дальнометрії безпечного для зору діапазону набули лазери на основі Yb: Еr - фосфатного скла, яке є найефективнішим і доступнішим нині активним середовищем для отримання високих енергій наносекундної тривалості. Для створення компактних і надійних лазерів безпечної для зору області спектру необхідно забезпечити простоту їх реалізації. Нині в далекомірах, в основному, застосовують громіздкі вартісні активні модулятори добротності випромінювання, що слабо впливають на просторові характеристики і вимагають додаткового живлення та управління. Альтернативним і найперспективнішим методом отримання потужних наносекундних лазерних імпульсів з розбіжністю випромінювання, близькою до дифракційної, є використання режиму пасивної модуляції добротності. Такий режим здійснюється за допомогою пасивних затворів (ПЗ) на основі твердотіль- них нелінійно-оптичних матеріалів - поглиначів, що насичуються.

На даний момент в світі виготовляються дослідницькі варіанти далекомірів з пасивною модуляцією добротності, в яких як пасивні затвори використовуються монокристали алюмомагнієвої шпінелі з іонами кобальту, СО2+:MgА1204. Однак використання таких кристалів обмежується їх високою вартістю, складністю технології одержання та невисокими оптичними характеристиками. Відомі альтернативні матеріали, що містять кристалічну фазу шпінелі СО2+:MgА1204 - прозора кераміка і нанофазні склокристалічні матеріали. Основні дослідження у світовій науці зосереджені на отриманні оптичної кераміки, низька оптична якість якої на даний момент часу не дозволяє використати її в лазерних пристроях, і склокераміки, обмеженої складами на основі алюмомагнієвої шпінелі. Проте саме нанофазні склокристалічні матеріали дозволяють забезпечити сукупність необхідних нелінійно-оптичних, спектроскопічних властивостей і експлуатаційних характеристик для ефективного застосування цих матеріалів в лазерах безпечної для зору спектральної області.

На відміну від монокристалів, використання вказаних композитів у якості оптичного матеріалу передбачає можливість негативного впливу великої кількості поверхонь розділу фаз «скло-кристал», які традиційно є центрами розсіювання світла. При розмірах кристалітів на декілька порядків менше за довжину хвилі робочого випромінювання розсіювання не є значним. Також нанорозмірність кристалічної фази у складі оптичних склокристалічних матеріалів зменшує вимоги до симетрії кристалічної решітки. Так при розмірах близько 10 нм вклад оптичної анізотропії кристалів у розсіювання світла є несуттєвим. Цей факт значно розширює перелік сполук, придатних для створення на їх основі оптичних склокристалічних матеріалів. Крім того, при термообробці скла зниження ентальпії системи можливе за рахунок відокремлення фаз, що нестабільні у макрокристалічному стані.

Отримання композитів на базі оптичних склокристалічних матеріалів з оксидними нанокристалами, які активовані іонами Со2+, створить науково-технологічне підґрунтя для розробки технології виробництва матеріалів для пасивних модуляторів добротності випромінювання Yb: Еr лазерів (1.5 мкм), що є вкрай необхідним етапом розробки компактних імпульсних лазерів безпечного для зору діапазону довжин хвиль.

У зв’язку з цим, на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» у співпраці з Інститутом монокристалів НАН України виконується комплекс досліджень зі створення оптичних склокристалічних матеріалів з урахуванням техніко-економічних показників, встановлення фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей, зокрема, придатності розроблених склокристалічних матеріалів як пасивних затворів модуляторів добротності.

Процес регульованої кристалізації скла дозволяє реалізувати формування оптичних матеріалів з композиційною структурою із збереженням властивостей об’ємних монокристалів. На відміну від технології вирощування монокристалів тугоплавких оксидних сполук синтез склокристалічних матеріалів проводять при температурах значно нижче температури плавлення (Т= 1000 - 1250 С). Реалізація спінодального механізму ліквації вихідного скла є запорукою збереження оптичної однорідності та дотримання рівномірного розподілення активатору у об’ємі матеріалів.

Таким чином одержання технологічних оптичних склокристалічних матеріалів є більш економічно доцільною альтернативою вирощуванню монокристалів тугоплавких оксидів.

http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96% ... /tezu5.pdf
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ...
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 2816
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 20 листопада 2017 21:17

Панченко О. В.,
Положенцев В. В.,
Русняк I. М., к.т.н.,
Стефанович В. Т., к.т.н.
Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Квант»

ТЕЛЕВІЗІЙНІ АВТОМАТИ СУПРОВОДЖЕННЯ В СИСТЕМАХ ПРИЦІЛЮВАННЯ БРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ

Одним з напрямків розвитку бронетанкової техніки і її модернізації є оснащення сучасними системами управління вогнем, що містять системи виявлення і прицілювання (СВП) з використанням оптико-електронних систем (OEC) на основі телевізійних (ТВК) і тепловізійних (ТПК) камер.

Використання ТВК і ТПК дає можливість застосувати цифрову обробку зображень як для збільшення дальності виявлення і прицілювання, так і для автоматичного супроводження цілей. Актуальність застосування в системах управління вогнем ОЕС СВП з функцією цифрового автоматичного супроводження (ЦАС) є загальновизнана і обумовлена, зокрема, необхідністю:
- збільшення дальності прицільної стрільби і підвищення точності стрільби;
- забезпечення прицільної стрільби «с ходу»;
- зменшення часу прицілювання;
- зменшення функціональної загрузки на навідника-стрільця і т.д.

При цьому ЦАС повинні задовольняти умовам універсалізації функціонування в різних цільофонових обстановках шляхом використання адаптивних принципів обробки сигналів.

Таким чином, цифрові автомати супроводження (ЦАС) стають «інтелектуальним ядром» перспективних ОЕС СВП бронетанкової техніки і визначають їх майбутнє.На даний час в ДП «НДІ «Квант» розроблені і знайшли успішне використання в морських ОЕС управління вогнем ЦАС з контрастними і кореляційними методами обробки сигналів.

Контрастні методи базуються на аналізі статистичних характеристик в поточному зображенні і адаптивній пороговій обробці сигналів у відповідності з критерієм Неймана-Пірсона.

Завдяки простоті апаратурної реалізації та застосуванню стробування зображення для підвищення завадозахищеності в умовах складних фонів контрастні методи обробки сигналів є перспективними для використання в ОЕС СВП бронетехніки для супроводження точкових і малорозмірних цілей.

Кореляційні методи обробки сигналів базуються на обчисленні кореляційної залежності між поточним зображенням і еталонним зображенням, сформованим при взятті цілі на автосупроводження. Вони порівняно з контрастними методами більш стійкі до завад при супроводженні протяжних цілей, а досягнення в їх апаратній реалізації забезпечили успішне авто супроводження протяжних високодинамічних цілей. Таким чином, у поєднанні контрастні і кореляційні методи супроводження перекривають практично весь діапазон цілей, які підлягають супроводженню в сучасних ОЕС СВП бронетехніки. Вони були успішно випробувані в морських ОЕС управління вогнем по береговим і повітряним цілям.

http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96% ... /tezu5.pdf
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ...
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 2816
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 04 січня 2018 19:44

На виставці "Зброя і безпека-2017" повинні були продемонструвати прицільний танковий тепловізійний комплекс ПТТ-5 з інтегрованим лазерним далекоміром.

Зображення

Але чомусь не привезли.

https://smarttender.biz/ws/GetFile.ashx ... %ba_2..pdf

http://uapatents.com/3-44916-pricilnijj ... ptt-5.html
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ...
 

zil1991
Member
Member
 
Повідомлень: 22
З нами з:
21 грудня 2017 00:57

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення zil1991 » 05 січня 2018 03:01

alex999 написав:На виставці "Зброя і безпека-2017" повинні були продемонструвати прицільний танковий тепловізійний комплекс ПТТ-5 з інтегрованим лазерним далекоміром.

Зображення

Але чомусь не привезли.

https://smarttender.biz/ws/GetFile.ashx ... %ba_2..pdf

http://uapatents.com/3-44916-pricilnijj ... ptt-5.html


це його мабуть і ліплять останнім часом
 

Поперед.

Повернутись до Бронетанкова техніка

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей