Електроніка і прилади бронетехніки

Модератори: Global Moderators, News

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 3089
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 20 листопада 2017 21:14

Саввова О. В., д.т.н., доцент,
Бабіч О. В., к.т.н.,
Воронов Г. К., к.т.н., доцент,
Кураш Л. С.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Добротворська М. В., к.фіз-мат.н.
Інстиут монокристалів НАН України

ПЕРСПЕКТИВНІ СКЛОКРИСТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПАСИВНИХ ЗАТВОРІВ МОДУЛЯТОРІВ ДОБРОТНОСТІ

Практичний інтерес до оптичної локації виник з можливістю реалізації більш високої спрямованості зондуючого випромінювання та просторової роздільної здатності об’єкту. Однією з перших областей практичного застосування лазерів у військовій техніці є лазерна дальнометрія. Зокрема ефективність установки лазерних далекомірів визначається введенням далекоміру в систему управління вогнем танку, внаслідок чого підвищуються його бойові якості.

Актуальність розробки обумовлена практичною потребою в джерелах лазерного випромінювання півторамікронного діапазону, які відповідають сучасним стандартам ЄС та НАТО щодо безпечного зору діапазону використовуваних частот (1,5-1,6мкм) та енергії вихідного лазерного випромінювання (до 8мДж). В Україні на теперішній час відсутні власні розробки імпульсно-періодичних лазерів півторамікронного діапазону, а також не налагоджено виробництво основних комплектуючих для цього типу лазерів, зокрема пасивних модуляторів добротності.

Широкого поширення в імпульсній дальнометрії безпечного для зору діапазону набули лазери на основі Yb: Еr - фосфатного скла, яке є найефективнішим і доступнішим нині активним середовищем для отримання високих енергій наносекундної тривалості. Для створення компактних і надійних лазерів безпечної для зору області спектру необхідно забезпечити простоту їх реалізації. Нині в далекомірах, в основному, застосовують громіздкі вартісні активні модулятори добротності випромінювання, що слабо впливають на просторові характеристики і вимагають додаткового живлення та управління. Альтернативним і найперспективнішим методом отримання потужних наносекундних лазерних імпульсів з розбіжністю випромінювання, близькою до дифракційної, є використання режиму пасивної модуляції добротності. Такий режим здійснюється за допомогою пасивних затворів (ПЗ) на основі твердотіль- них нелінійно-оптичних матеріалів - поглиначів, що насичуються.

На даний момент в світі виготовляються дослідницькі варіанти далекомірів з пасивною модуляцією добротності, в яких як пасивні затвори використовуються монокристали алюмомагнієвої шпінелі з іонами кобальту, СО2+:MgА1204. Однак використання таких кристалів обмежується їх високою вартістю, складністю технології одержання та невисокими оптичними характеристиками. Відомі альтернативні матеріали, що містять кристалічну фазу шпінелі СО2+:MgА1204 - прозора кераміка і нанофазні склокристалічні матеріали. Основні дослідження у світовій науці зосереджені на отриманні оптичної кераміки, низька оптична якість якої на даний момент часу не дозволяє використати її в лазерних пристроях, і склокераміки, обмеженої складами на основі алюмомагнієвої шпінелі. Проте саме нанофазні склокристалічні матеріали дозволяють забезпечити сукупність необхідних нелінійно-оптичних, спектроскопічних властивостей і експлуатаційних характеристик для ефективного застосування цих матеріалів в лазерах безпечної для зору спектральної області.

На відміну від монокристалів, використання вказаних композитів у якості оптичного матеріалу передбачає можливість негативного впливу великої кількості поверхонь розділу фаз «скло-кристал», які традиційно є центрами розсіювання світла. При розмірах кристалітів на декілька порядків менше за довжину хвилі робочого випромінювання розсіювання не є значним. Також нанорозмірність кристалічної фази у складі оптичних склокристалічних матеріалів зменшує вимоги до симетрії кристалічної решітки. Так при розмірах близько 10 нм вклад оптичної анізотропії кристалів у розсіювання світла є несуттєвим. Цей факт значно розширює перелік сполук, придатних для створення на їх основі оптичних склокристалічних матеріалів. Крім того, при термообробці скла зниження ентальпії системи можливе за рахунок відокремлення фаз, що нестабільні у макрокристалічному стані.

Отримання композитів на базі оптичних склокристалічних матеріалів з оксидними нанокристалами, які активовані іонами Со2+, створить науково-технологічне підґрунтя для розробки технології виробництва матеріалів для пасивних модуляторів добротності випромінювання Yb: Еr лазерів (1.5 мкм), що є вкрай необхідним етапом розробки компактних імпульсних лазерів безпечного для зору діапазону довжин хвиль.

У зв’язку з цим, на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» у співпраці з Інститутом монокристалів НАН України виконується комплекс досліджень зі створення оптичних склокристалічних матеріалів з урахуванням техніко-економічних показників, встановлення фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей, зокрема, придатності розроблених склокристалічних матеріалів як пасивних затворів модуляторів добротності.

Процес регульованої кристалізації скла дозволяє реалізувати формування оптичних матеріалів з композиційною структурою із збереженням властивостей об’ємних монокристалів. На відміну від технології вирощування монокристалів тугоплавких оксидних сполук синтез склокристалічних матеріалів проводять при температурах значно нижче температури плавлення (Т= 1000 - 1250 С). Реалізація спінодального механізму ліквації вихідного скла є запорукою збереження оптичної однорідності та дотримання рівномірного розподілення активатору у об’ємі матеріалів.

Таким чином одержання технологічних оптичних склокристалічних матеріалів є більш економічно доцільною альтернативою вирощуванню монокристалів тугоплавких оксидів.

http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96% ... /tezu5.pdf
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ...
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 3089
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 20 листопада 2017 21:17

Панченко О. В.,
Положенцев В. В.,
Русняк I. М., к.т.н.,
Стефанович В. Т., к.т.н.
Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Квант»

ТЕЛЕВІЗІЙНІ АВТОМАТИ СУПРОВОДЖЕННЯ В СИСТЕМАХ ПРИЦІЛЮВАННЯ БРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ

Одним з напрямків розвитку бронетанкової техніки і її модернізації є оснащення сучасними системами управління вогнем, що містять системи виявлення і прицілювання (СВП) з використанням оптико-електронних систем (OEC) на основі телевізійних (ТВК) і тепловізійних (ТПК) камер.

Використання ТВК і ТПК дає можливість застосувати цифрову обробку зображень як для збільшення дальності виявлення і прицілювання, так і для автоматичного супроводження цілей. Актуальність застосування в системах управління вогнем ОЕС СВП з функцією цифрового автоматичного супроводження (ЦАС) є загальновизнана і обумовлена, зокрема, необхідністю:
- збільшення дальності прицільної стрільби і підвищення точності стрільби;
- забезпечення прицільної стрільби «с ходу»;
- зменшення часу прицілювання;
- зменшення функціональної загрузки на навідника-стрільця і т.д.

При цьому ЦАС повинні задовольняти умовам універсалізації функціонування в різних цільофонових обстановках шляхом використання адаптивних принципів обробки сигналів.

Таким чином, цифрові автомати супроводження (ЦАС) стають «інтелектуальним ядром» перспективних ОЕС СВП бронетанкової техніки і визначають їх майбутнє.На даний час в ДП «НДІ «Квант» розроблені і знайшли успішне використання в морських ОЕС управління вогнем ЦАС з контрастними і кореляційними методами обробки сигналів.

Контрастні методи базуються на аналізі статистичних характеристик в поточному зображенні і адаптивній пороговій обробці сигналів у відповідності з критерієм Неймана-Пірсона.

Завдяки простоті апаратурної реалізації та застосуванню стробування зображення для підвищення завадозахищеності в умовах складних фонів контрастні методи обробки сигналів є перспективними для використання в ОЕС СВП бронетехніки для супроводження точкових і малорозмірних цілей.

Кореляційні методи обробки сигналів базуються на обчисленні кореляційної залежності між поточним зображенням і еталонним зображенням, сформованим при взятті цілі на автосупроводження. Вони порівняно з контрастними методами більш стійкі до завад при супроводженні протяжних цілей, а досягнення в їх апаратній реалізації забезпечили успішне авто супроводження протяжних високодинамічних цілей. Таким чином, у поєднанні контрастні і кореляційні методи супроводження перекривають практично весь діапазон цілей, які підлягають супроводженню в сучасних ОЕС СВП бронетехніки. Вони були успішно випробувані в морських ОЕС управління вогнем по береговим і повітряним цілям.

http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96% ... /tezu5.pdf
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ...
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 3089
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 04 січня 2018 19:44

На виставці "Зброя і безпека-2017" повинні були продемонструвати прицільний танковий тепловізійний комплекс ПТТ-5 з інтегрованим лазерним далекоміром.

Зображення

Але чомусь не привезли.

https://smarttender.biz/ws/GetFile.ashx ... %ba_2..pdf

http://uapatents.com/3-44916-pricilnijj ... ptt-5.html
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ...
 

zil1991
Member
Member
 
Повідомлень: 60
З нами з:
21 грудня 2017 00:57

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення zil1991 » 05 січня 2018 03:01

це його мабуть і ліплять останнім часом
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 3089
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 06 лютого 2018 11:09

В.П. Боюн, П.Ю. Сабельніков, Ю.А. Сабельніков
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ
ПРИСТРІЙ ОБРОБКИ ВІДЕОДАНИХДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА,ВИЗНАЧЕННОГО У ЗОБРАЖЕННІ ОПЕРАТОРОМ

У результаті виконання НДР були отримані такі основні науково-практичні результати:

- розроблені алгоритми функціонування пристрою для автоматичного супроводження точки об’єкта, визначеної на зображенні оператором, зокрема алгоритми лінійної та нелінійної фільтрації зображення від завад, підвищення контрасту та різкості зображень,виділення статичних характеристик об’єктів, пошуку і розпізнавання об’єктів з частково спотвореною формою, слідкування за окремими точками рухомих об’єктів;

- розроблені структурна, функціональна та електрична схеми пристрою обробки відеоданих для автоматичного супроводження об’єкта, визначеного у зображенні оператором;

- надані для впровадження алгоритми та схеми пристрою, розроблені з врахуванням використання їх у діючій системі управління реального об’єкта оборонного призначення,
що дозволить розширити функціональні можливості та підвищити ефективність системи управління;

- вказані напрямки підвищення продуктивності пристроїв обробки відеоданих, які дозволять проводити більш складну обробку зображень у реальному часі.

Отримані результати роботи, зокрема метод і алгоритми пошуку і розпізнавання об’єктів з частково спотвореною формою, послужать базою для подальших теоретичних і прикладних досліджень з метою розширення кола застосувань та підвищення їх ефективності при роботі в реальному часі (наприклад, для систем контролю форми, розмірів і якості продукції в промисловості).

Результати роботи будуть використані при розробці відеоприладів і систем спостереження спеціального призначення, що серійно виробляються на Державному підприємстві НВК «Фотоприлад» для оснащення бронетанкової та іншої військової техніки, на що отримано відповідний акт використання результатів роботи.

За результатами НДР опубліковано 2 статті, отримано 2 патенти.


http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ ... 12_2_4.pdf
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ...
 

zil1991
Member
Member
 
Повідомлень: 60
З нами з:
21 грудня 2017 00:57

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення zil1991 » 19 лютого 2018 23:12

це мабуть та фантастіка, де видерли кусок зображення з ворлд оф танкс з виділенням танку на фоні дерев))
 

Поперед.

Повернутись до Бронетанкова техніка

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

cron