Електроніка і прилади бронетехніки

Модератори: Global Moderators, News

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 4318
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 20 листопада 2017 21:14

Саввова О. В., д.т.н., доцент,
Бабіч О. В., к.т.н.,
Воронов Г. К., к.т.н., доцент,
Кураш Л. С.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Добротворська М. В., к.фіз-мат.н.
Інстиут монокристалів НАН України

ПЕРСПЕКТИВНІ СКЛОКРИСТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПАСИВНИХ ЗАТВОРІВ МОДУЛЯТОРІВ ДОБРОТНОСТІ

Практичний інтерес до оптичної локації виник з можливістю реалізації більш високої спрямованості зондуючого випромінювання та просторової роздільної здатності об’єкту. Однією з перших областей практичного застосування лазерів у військовій техніці є лазерна дальнометрія. Зокрема ефективність установки лазерних далекомірів визначається введенням далекоміру в систему управління вогнем танку, внаслідок чого підвищуються його бойові якості.

Актуальність розробки обумовлена практичною потребою в джерелах лазерного випромінювання півторамікронного діапазону, які відповідають сучасним стандартам ЄС та НАТО щодо безпечного зору діапазону використовуваних частот (1,5-1,6мкм) та енергії вихідного лазерного випромінювання (до 8мДж). В Україні на теперішній час відсутні власні розробки імпульсно-періодичних лазерів півторамікронного діапазону, а також не налагоджено виробництво основних комплектуючих для цього типу лазерів, зокрема пасивних модуляторів добротності.

Широкого поширення в імпульсній дальнометрії безпечного для зору діапазону набули лазери на основі Yb: Еr - фосфатного скла, яке є найефективнішим і доступнішим нині активним середовищем для отримання високих енергій наносекундної тривалості. Для створення компактних і надійних лазерів безпечної для зору області спектру необхідно забезпечити простоту їх реалізації. Нині в далекомірах, в основному, застосовують громіздкі вартісні активні модулятори добротності випромінювання, що слабо впливають на просторові характеристики і вимагають додаткового живлення та управління. Альтернативним і найперспективнішим методом отримання потужних наносекундних лазерних імпульсів з розбіжністю випромінювання, близькою до дифракційної, є використання режиму пасивної модуляції добротності. Такий режим здійснюється за допомогою пасивних затворів (ПЗ) на основі твердотіль- них нелінійно-оптичних матеріалів - поглиначів, що насичуються.

На даний момент в світі виготовляються дослідницькі варіанти далекомірів з пасивною модуляцією добротності, в яких як пасивні затвори використовуються монокристали алюмомагнієвої шпінелі з іонами кобальту, СО2+:MgА1204. Однак використання таких кристалів обмежується їх високою вартістю, складністю технології одержання та невисокими оптичними характеристиками. Відомі альтернативні матеріали, що містять кристалічну фазу шпінелі СО2+:MgА1204 - прозора кераміка і нанофазні склокристалічні матеріали. Основні дослідження у світовій науці зосереджені на отриманні оптичної кераміки, низька оптична якість якої на даний момент часу не дозволяє використати її в лазерних пристроях, і склокераміки, обмеженої складами на основі алюмомагнієвої шпінелі. Проте саме нанофазні склокристалічні матеріали дозволяють забезпечити сукупність необхідних нелінійно-оптичних, спектроскопічних властивостей і експлуатаційних характеристик для ефективного застосування цих матеріалів в лазерах безпечної для зору спектральної області.

На відміну від монокристалів, використання вказаних композитів у якості оптичного матеріалу передбачає можливість негативного впливу великої кількості поверхонь розділу фаз «скло-кристал», які традиційно є центрами розсіювання світла. При розмірах кристалітів на декілька порядків менше за довжину хвилі робочого випромінювання розсіювання не є значним. Також нанорозмірність кристалічної фази у складі оптичних склокристалічних матеріалів зменшує вимоги до симетрії кристалічної решітки. Так при розмірах близько 10 нм вклад оптичної анізотропії кристалів у розсіювання світла є несуттєвим. Цей факт значно розширює перелік сполук, придатних для створення на їх основі оптичних склокристалічних матеріалів. Крім того, при термообробці скла зниження ентальпії системи можливе за рахунок відокремлення фаз, що нестабільні у макрокристалічному стані.

Отримання композитів на базі оптичних склокристалічних матеріалів з оксидними нанокристалами, які активовані іонами Со2+, створить науково-технологічне підґрунтя для розробки технології виробництва матеріалів для пасивних модуляторів добротності випромінювання Yb: Еr лазерів (1.5 мкм), що є вкрай необхідним етапом розробки компактних імпульсних лазерів безпечного для зору діапазону довжин хвиль.

У зв’язку з цим, на кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ «ХПІ» у співпраці з Інститутом монокристалів НАН України виконується комплекс досліджень зі створення оптичних склокристалічних матеріалів з урахуванням техніко-економічних показників, встановлення фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей, зокрема, придатності розроблених склокристалічних матеріалів як пасивних затворів модуляторів добротності.

Процес регульованої кристалізації скла дозволяє реалізувати формування оптичних матеріалів з композиційною структурою із збереженням властивостей об’ємних монокристалів. На відміну від технології вирощування монокристалів тугоплавких оксидних сполук синтез склокристалічних матеріалів проводять при температурах значно нижче температури плавлення (Т= 1000 - 1250 С). Реалізація спінодального механізму ліквації вихідного скла є запорукою збереження оптичної однорідності та дотримання рівномірного розподілення активатору у об’ємі матеріалів.

Таким чином одержання технологічних оптичних склокристалічних матеріалів є більш економічно доцільною альтернативою вирощуванню монокристалів тугоплавких оксидів.

http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96% ... /tezu5.pdf
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 4318
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 20 листопада 2017 21:17

Панченко О. В.,
Положенцев В. В.,
Русняк I. М., к.т.н.,
Стефанович В. Т., к.т.н.
Державне підприємство «Науково-дослідний інститут «Квант»

ТЕЛЕВІЗІЙНІ АВТОМАТИ СУПРОВОДЖЕННЯ В СИСТЕМАХ ПРИЦІЛЮВАННЯ БРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ

Одним з напрямків розвитку бронетанкової техніки і її модернізації є оснащення сучасними системами управління вогнем, що містять системи виявлення і прицілювання (СВП) з використанням оптико-електронних систем (OEC) на основі телевізійних (ТВК) і тепловізійних (ТПК) камер.

Використання ТВК і ТПК дає можливість застосувати цифрову обробку зображень як для збільшення дальності виявлення і прицілювання, так і для автоматичного супроводження цілей. Актуальність застосування в системах управління вогнем ОЕС СВП з функцією цифрового автоматичного супроводження (ЦАС) є загальновизнана і обумовлена, зокрема, необхідністю:
- збільшення дальності прицільної стрільби і підвищення точності стрільби;
- забезпечення прицільної стрільби «с ходу»;
- зменшення часу прицілювання;
- зменшення функціональної загрузки на навідника-стрільця і т.д.

При цьому ЦАС повинні задовольняти умовам універсалізації функціонування в різних цільофонових обстановках шляхом використання адаптивних принципів обробки сигналів.

Таким чином, цифрові автомати супроводження (ЦАС) стають «інтелектуальним ядром» перспективних ОЕС СВП бронетанкової техніки і визначають їх майбутнє.На даний час в ДП «НДІ «Квант» розроблені і знайшли успішне використання в морських ОЕС управління вогнем ЦАС з контрастними і кореляційними методами обробки сигналів.

Контрастні методи базуються на аналізі статистичних характеристик в поточному зображенні і адаптивній пороговій обробці сигналів у відповідності з критерієм Неймана-Пірсона.

Завдяки простоті апаратурної реалізації та застосуванню стробування зображення для підвищення завадозахищеності в умовах складних фонів контрастні методи обробки сигналів є перспективними для використання в ОЕС СВП бронетехніки для супроводження точкових і малорозмірних цілей.

Кореляційні методи обробки сигналів базуються на обчисленні кореляційної залежності між поточним зображенням і еталонним зображенням, сформованим при взятті цілі на автосупроводження. Вони порівняно з контрастними методами більш стійкі до завад при супроводженні протяжних цілей, а досягнення в їх апаратній реалізації забезпечили успішне авто супроводження протяжних високодинамічних цілей. Таким чином, у поєднанні контрастні і кореляційні методи супроводження перекривають практично весь діапазон цілей, які підлягають супроводженню в сучасних ОЕС СВП бронетехніки. Вони були успішно випробувані в морських ОЕС управління вогнем по береговим і повітряним цілям.

http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96% ... /tezu5.pdf
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 4318
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 04 січня 2018 19:44

На виставці "Зброя і безпека-2017" повинні були продемонструвати прицільний танковий тепловізійний комплекс ПТТ-5 з інтегрованим лазерним далекоміром.

Зображення

Але чомусь не привезли.

https://smarttender.biz/ws/GetFile.ashx ... %ba_2..pdf

http://uapatents.com/3-44916-pricilnijj ... ptt-5.html
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

zil1991
Member
Member
 
Повідомлень: 159
З нами з:
21 грудня 2017 00:57

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення zil1991 » 05 січня 2018 03:01

це його мабуть і ліплять останнім часом
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 4318
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 06 лютого 2018 11:09

В.П. Боюн, П.Ю. Сабельніков, Ю.А. Сабельніков
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ
ПРИСТРІЙ ОБРОБКИ ВІДЕОДАНИХДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА,ВИЗНАЧЕННОГО У ЗОБРАЖЕННІ ОПЕРАТОРОМ

У результаті виконання НДР були отримані такі основні науково-практичні результати:

- розроблені алгоритми функціонування пристрою для автоматичного супроводження точки об’єкта, визначеної на зображенні оператором, зокрема алгоритми лінійної та нелінійної фільтрації зображення від завад, підвищення контрасту та різкості зображень,виділення статичних характеристик об’єктів, пошуку і розпізнавання об’єктів з частково спотвореною формою, слідкування за окремими точками рухомих об’єктів;

- розроблені структурна, функціональна та електрична схеми пристрою обробки відеоданих для автоматичного супроводження об’єкта, визначеного у зображенні оператором;

- надані для впровадження алгоритми та схеми пристрою, розроблені з врахуванням використання їх у діючій системі управління реального об’єкта оборонного призначення,
що дозволить розширити функціональні можливості та підвищити ефективність системи управління;

- вказані напрямки підвищення продуктивності пристроїв обробки відеоданих, які дозволять проводити більш складну обробку зображень у реальному часі.

Отримані результати роботи, зокрема метод і алгоритми пошуку і розпізнавання об’єктів з частково спотвореною формою, послужать базою для подальших теоретичних і прикладних досліджень з метою розширення кола застосувань та підвищення їх ефективності при роботі в реальному часі (наприклад, для систем контролю форми, розмірів і якості продукції в промисловості).

Результати роботи будуть використані при розробці відеоприладів і систем спостереження спеціального призначення, що серійно виробляються на Державному підприємстві НВК «Фотоприлад» для оснащення бронетанкової та іншої військової техніки, на що отримано відповідний акт використання результатів роботи.

За результатами НДР опубліковано 2 статті, отримано 2 патенти.


http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ ... 12_2_4.pdf
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

zil1991
Member
Member
 
Повідомлень: 159
З нами з:
21 грудня 2017 00:57

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення zil1991 » 19 лютого 2018 23:12

це мабуть та фантастіка, де видерли кусок зображення з ворлд оф танкс з виділенням танку на фоні дерев))
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 4318
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 23 травня 2018 11:58

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ НІЧНОГО БАЧЕННЯ ТЕПЛОВІЗІЙНОЮ КАМЕРОЮ

З метою забезпечення потреби потенційних замовників в тепловізійних приладах для бронетехніки (Т-55, Т- 62, Т-64, Т-72, Т-80, САУ, БМП, БМД, БТР) і необхідності ремонту наявних приладів нічного бачення на основі електронно-оптичних перетворювачів (надалі ЕОП), ДП НВК «Фотоприлад» провело роботи з розробки та виготовлення дослідного зразка модернізованого приладу командира ТКН-3ТП.

Необхідность ремонту приладів нічного бачення на основі ЕОП полягає в тому, що світлочутливі шари перетворювача з часом деградують та не виконують функцій світлопідсилення, також вони є нестійкі до засвічувань. Заміна на такі ж нові підсилювачі є неможливою, так як вони вже не виготовляються, а оснащення сучасними імпортними ЕОПами потребує значних коштів на їх покупку та доопрацювання приладів, до того ж дальність бачення буде все рівно недостатньою для ефективного виконання завдань, поставлених екіпажу такого роду спецтехніки.

Метою роботи є виготовлення приладу, який би забезпечив взаємозамінність та покращив характеристики в порівнянні з немодернізованим приладом та мав додаткові функції. Доопрацювання мають бути мінімальними для здешевлення ремонту застарілих приладів, якими вже укомплектована спецтехніка.

Для модернізації був обраний перископічний комбінований бінокулярний прилад спостереження командира ТКН-3. За основу нічного каналу було взято тепловізійну (ТПВ) камеру, використання якої дозволить підвищити дальність виявлення приладу за рахунок прозорості атмосфери в інфрачервоному діапазоні (8- 12мкм). За рахунок стійкості до засвічувань можливе його цілодобове використання незалежно від рівня освітленості, що дасть змогу виявляти навіть замасковані цілі. ТПВ-камери на неохолоджуваній мікроболометричній матриці є доступними для придбання, а їх вартість постійно знижується.

Проаналізувавши ринок, було обрано мікроболометричну ТПВ-камеру TC390 компанії ULIRVISION (Китай). Така модернізація дозволить отримати приріст дальності розпізнавання цілі типу «танк» майже в 2 рази (з 400-500 метрів до 950 метрів).

Для роботи ТПВ-камери було змінено оптичну систему головки приладу. Головну призму замінено дзеркалом та встановлено захисні пластини зі скла та германію. Для спостереження зображення ТПВ-камери через існуючі окуляри в місце анода ЕОП було встановлено мікродисплей. Візирний канал приладу не зазнав змін.

За введення додаткових функцій відповідає блок формувача службової інформації, який дає змогу реалізувати функції далекоміра «База на ціль», відображення прицільного перехрестя та можливість виводу зображення на зовнішні дисплеї. Керування цими функціями та налаштуванням зображення ТПВ-каналу здійснюється пультом, що встановлений на передній панелі приладу.

Модернізований прилад пройшов випробування, які підтвердили задані дальності розпізнавання цілей.


http://www.asv.gov.ua/content/nauka/201 ... ez_dop.pdf
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 4318
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 05 червня 2018 15:45

Б.О. Оліярник

Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, Львів

АПАРАТУРНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ БРОНЕТЕХНІКИ

Постановка задачі і аналіз останніх досліджень і публікацій.

Покращення основних характеристик об'єктів бронетанкової техніки прямо залежить від впровадження інтегрованої автоматизованої системи керування, що містить підсистеми автоматизації процесів: керування вогнем, керування рухом, керування взаємодією, а також керування
активним і пасивним захистом [1].

В 80 - 90-х роках минулого століття бортові системи аналогового керування розроблялись замкнутими і орієнтованими на вирішення задач з керування окремими пристроями. Зміна існуючого підходу викликана необхідністю підвищення ефективності ведення вогню шляхом введення інтегрованих цифрових систем автоматизації, які забезпечують конкурентноздатність об’єктів бронетехніки на сучасному ринку озброєння.

Виходячи з основних контурів керування в об'єктах бронетехніки, що взаємопов'язуються в інформаційно-керуючій системі (ІКС), і те, що ІКС є складовою основних систем: керування вогнем, керування рухом, керування взаємодією, керування захистом, формуються основні вимоги до апаратурної реалізації ІКС.

Конструювання і розміщення в об'єктах бронетехніки інтегрованої інформаційно-керуючої системи (ІКС) є складною науково-технічною задачею з таких причин:
- вимога забезпечення теплових режимів апаратури в умовах закритого об'єму без права використання примусового охолодження (робоча температура від мінус 40°С до плюс 55°С);
- наявність статичного і динамічного пилу;
- забезпечення жорстких механічних вимог (гр.1.10 ГОСТ В20.39.301-76).

Звідси другою важливою вимогою є уніфікація апаратури щодо конструктивно-технологічного виконання, схемотехнічних і конструктивних рішень вхідних-вихідних перетворювачів, обчислювальних модулів та інтерфейсів обміну інформацією, за типами засобів індикації і органів керування, за джерелами вторинного живлення від бортової мережі [2, 3].

Третьою, не менш важливою, є вимога реалізації кожного з основних контурів керування в мінімальному, "одиничному" об'ємі апаратури, що дозволяє використовувати автономно ряд підсистем і виробів, і мінімізує взаємний обмін параметрами в системі.

Важливою умовою якісного відлагодження апаратури є можливість оперативної корекції функції програмного забезпечення на борту об'єкта, а також функції автономної і примусової діагностики [4].

Серйозною перешкодою для використання цифрової і мікропроцесорної техніки на борту танка є низька якість первинного електроживлення, а також його "хронічний" дефіцит потужності, що призводить до різких перепадів напруги бортмережі (до 10 В) в процесі роботи апаратури.


Конструкція електронного блока для об'єктів бронетехніки

Сукупність вимог, викладених в постановці задачі, однозначно визначає необхідність розроблення апаратури в пилебризгозахищених корпусах з обов'язковим вирішенням питань кондуктивного охолодження (зменшення теплового градієнту: інтегральна мікросхема - корпус блока) і повне вилучення індивідуальних, вбудованих в блоки вентиляторів.

Сьогодні відомі конструкції блоків, в яких розміщуються електронні модулі, але основним недоліком їх є недостатня надійність роботи в умовах знакозмінних навантажень за значних температур середовища. За значної теплової потужності електронних модулів (особливо в електросхемах ключових елементів) виникає нерівномірний нагрів корпусу, що викликає деформацію бокових стінок, яка підсилюється дією вібрацій і ударних навантажень, що в результаті призводить до розгерметизації корпусу блока.

Враховуючи вище наведене, пропонується базова конструкція електронного блока для використання при проектуванні цифрової ІКС для об'єктів бронетехніки [5-7].

На рис. 1 показана загальна уніфікована конструкція блока.


Зображення

У запропонованій конструкції охолодження відбувається шляхом кондуктивної передачі тепла на стінки блока, а далі розсіюванням тепла через природну конвекцію корпусу

Виконання корпусу з ребрами із зовнішньої сторони наявність в ребрах гофрованої поверхні з обох сторін дозволяє збільшити площу тепловипромінювання, а наявність каналів між рядами стовпчиків і між самими ребрами забезпечує оптимальну циркуляцію повітряного потоку при конвекційному охолодженні. Таким чином, покращується ефективність теплопередавання і, як наслідок, надійність роботи. Використання композитної системи забезпечує термокомпенсацію внутрішніх напружень матеріалів з різними коефіцієнтами лінійного розширення.

Кріплення комірки виконується защемленням її з двох довгих сторін, що забезпечує ефективну теплопередачу з теплопровідної плати на корпус блока і механічну міцність, як комірки, так і всього блока в цілому.

Несуча конструкція має єдиний принцип формоутворення корпусу і дозволяє міняти ширину блока під різну кількість комірок [8].

Багаторазові випробовування показали, що температурний градієнт найбільш нагрітих корпусів електронних компонентів і корпусу блока складає не більше 10-15 °С.


Обчислювальні модулі для бортових ІКС

Обчислення параметрів основних контурів керування об'єкту бронетехніки забезпечується обчислювальними модулями.

Вибір того чи іншого мікропроцесора, мікроконтролера чи мікро-ЕОМ для побудови обчислювальних модулів проводиться на основі структури модуля обчислювальної потужності, необхідної для реалізації обчислень основних контурів керування.

Для реалізації контурів автоматичного наведення і стабілізації та навігаційних задач необхідна висока обчислювальна потужність, тому обчислювальні модулі для підсистем керування вогнем і підсистем керування взаємодією необхідно будувати на основі мікро-ЕОМ. У деяких випадках підсистеми керування взаємодією будуються на базі спеціалізованих ЕОМ. Для обчислень контуру керування робочими процесами танкового дизеля і трансмісії достатньо використання мікроконтролерів в побудові обчислювачів.

З 1999-2000 років в галузі вбудованих комп'ютерних систем широко використовуються спеціалізовані рішення на основі ідеології "комп'ютер на модулях" - СоМ (Computer-on-Module). Впровадження цих модулів у нові ІКС вимагає забезпечення спадковості за операційними системами, технологічними засобами розробки програм, алгоритмами роботи, інтерфейсами та заміни у впровадженій у виробництво апаратурі. Застосування високоінтегрованих мікромодулів дозволяє відмовитися від великої номенклатури імпортної елементної бази, що не виробляються на Україні.

Результати аналізу та синтезу контурів керування і пошуку СoM дали змогу розробити обчислювальний модуль для бронетехніки. Модуль повторює усі архітектурні особливості своїх попередників, має менші порівняно з ними розміри та споживання і призначений для побудови малогабаритних систем.

На рис. 2 наведено зовнішній вигляд сучасних обчислювальних модулів для використання в електронних блоках інтегрованих ІКС для вирішення обчислень контурів автоматичного наведення і стабілізації основного та допоміжного озброєння та навігаційних задач.


Зображення

Поряд з розглянутими модулями, для обчислення контурів керування двигуном і трансмісії пропонується використання обчислювальних модулів на універсальних мікроконтролерах, традиційна сфера застосування яких - задачі керування та попередньої обробки інформації нижнього рівня, де вимагаються незначні об'єми пам'яті та програмного забезпечення і відносно невеликі обчислювальні потужності. Можливе використан-ня інтеграції кількох мікроконтролерів з обміном інформації паралельною шиною з метою збільшення обчислювальної потужності [9].

Для збільшення швидкодії виконання обчислювальним модулям на базі мікроконтролерів пропонується використати окремий математичний співпроцесор. Але, наприклад, за відсутності засобів підтримки співпроцесора в архітектурі мікроконтролера AT Mega можливо лише застосовувати зовнішній математичний процесор в режимі периферійного пристрою. За такої побудови обчислювального модуля можливе його використання також для рішення навігаційної задачі. Оскільки використання математичного співпроцесора в режимі периферійного пристрою збільшує навантаження на центральний процесор, з метою розвантаження останнього від операцій з детального програмування периферійного процесора в структуру модуля вводиться допоміжний процесор. Допоміжний процесор - процесор математичних формул, який згідно з макроінструкцією, отриманою від центрального процесора, реалізує управління виконанням математичним процесором списку інструкцій, необхідних для обчислення конкретної математичної формули.


Бортова ЕОМ

Для обчислення задач орієнтації наземного об'єкту (контур рішення навігаційних задач) та роботи з цифровою картою місцевості в командирських об'єктах під час управління взаємодією об'єктів бронетехніки або в комплексах машин управління необхідна ще більша обчислювальна потужність апаратних засобів, а забезпечення командиру можливості оперативного керування кожною бойовою одиницею або підрозділом в умовах високої динаміки процесів вимагає обчислювачів з розвинутими засобами діалогу і відображення інформації.

В такому випадку необхідне використання спеціалізованих ЕОМ. Пропонується структура і конструктивне виконання БЦОМ, призначеної для побудови систем керування взаємодією та використання у бронеоб'єктах або машинах управління як основного терміналу командира [10].

В результаті аналізу за основу для побудови системного блока БЦОМ обраний SmartModule фірми Digital-Logic AG, який має велику обчислювальну потужність, необхідний набір периферійних пристроїв, широку номенклатуру інтерфейсів, підтримує технологічні засоби налагодження апаратури і програмного забезпечення, зберігає працездатність в розширеному температурному діапазоні, має найкраще співвідношення ціна/продуктивність. Фірма Digital-Logic AG гарантує, що і майбутні розробки нових модулів цього класу будуть сумісні за механічними, електричними і функціональними параметрами.

Зовнішній вигляд БЦОМ наведений на рис. 3.


Зображення

Модулі обробки вхідних/вихідних сигналів

Провівши аналіз вхідних/вихідних сигналів, що використовуються при апаратній реалізації основних контурів керування танка, пропонується уніфікований ряд модулів (комірок).

Одні такі модулі забезпечують приймання, підсилення та оцифрування множини вхідних сигналів (дискретні, частотні, аналогові), попереднє оброблення (апаратна і програмна фільтрація, усереднення і т.д.) і передавання в загальнодоступну пам’ять. Інші модулі забезпечують приймання оцифрованих сигналів із загальнодоступної пам’яті та програмне формування вихідних сигналів залежно від алгоритму роботи блока.

Обидва типи модулів (можуть бути об’єднані) складаються з двох частин: одна частина O процесорна (мікропроцесорна), однакова для всіх модулів (комірок), друга O функціональна, залежно від множини вхідних/вихідних сигналів. Обмін інформацією між модулями (комірками) в електронному блоці здійснюється інформаційним каналом через загальнодоступну область пам’яті.

Зовнішній вигляд уніфікованого модуля обробки вхідних/вихідних сигналів наведений на рис. 4.


Зображення

Модулі вторинного електроживлення

Як уже згадувалось, у 80-х роках минулого століття система вторинного електроживлення цифрових систем автоматики бронетехніки будувалась централізованою. Спочатку окремій апаратурі первинну борт-мережу, якість якої відповідає ГОСТ В21999-86 (зміна вхідної напруги від 15 В до 70 В), перетворювали до якості "чистої" бортмережі 22,5 В ¸ 28,5 В, а потім в кожній конкретній апаратурі керування джерелами вторинного електроживлення формувались необхідні напруги (±5 В, ±15 В і т.д.).

Такий принцип побудови значно збільшував об’єми апаратури і джгутів на об’єкті. При цьому зосереджені в одному об’ємі первинні перетворювачі вимагали примусового охолодження вентиляторами, оскільки завжди проектувались на максимальну потужність всього комплексу апаратури.

Пропонується розосереджений принцип побудови первинних і вторинних перетворювачів O прямо в уніфікованих цифрових блоках керування з параметрами потужності, які визначаються функціями блока. Такий принцип побудови дозволив значно зменшити загальні габарити апаратури, зменшити об’єми джгутів, а головне, обійтися лише кондуктивним охолодженням апаратури.

Створено уніфікований модуль електроживлення для ІКС об’єктів бронетехніки, правда їх конструкція передбачає монтаж їх в уніфікованих
блоках. (Рис.1).

Структура уніфікованих модулів (комірок), що перетворюють бортову мережу (27 +43 -17 В) в стабілізовані напруги постійного струму +5 В, +15 В, -15 В, +24 В), наведена на рис. 5.

Модуль побудований на базі однотактних перетворювачів напруги з оберненим включенням випрямляючих діодів. Напруга первинної бортмережі (10 В ÷ 70 В) поступає на обмежувач напруги А1, що захищає модуль від зміни полярності вхідної напруги і обмеження на рівні 32 В.


Зображення

1. Визначальними вимогами при проектуванні апаратури систем керування для бронетехніки є забезпечення теплових режимів апаратури, забезпечення жорстких механічних і кліматичних умов, висока технологічність і надійність серійного виготовлення.

2. Пропонується уніфікована конструкція електронного блока для об’єктів бронетехніки, що характеризується максимальним кондуктивним відводом тепла від електронних компонентів, максимальною міцністю до ударних навантажень і технологічністю при серійному виготовленні.

3. Пропонується ряд уніфікованих обчислювальних модулів для бронетанкової техніки, що забезпечують обчислення основних контурів керування сучасного танка та інших об’єктів бронетехніки.

4. Для розосередженого принципу побудови бортової системи вторинного електроживлення та пропонується уніфікований модуль вторинного
електроживлення для бортових ІКС об’єктів бронетехніки.


http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app ... 1_2_20.pdf
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Аватар користувача
pustomelyk
Member
Member
 
Повідомлень: 1630
З нами з:
23 серпня 2008 00:10
Звідки: Київ

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення pustomelyk » 05 червня 2018 18:32

Зображення
133я серія мєлкосхем?! :o
Невже у 21 сторіччі кращого так і не з'явилося?
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 4318
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 05 червня 2018 21:10

pustomelyk написав:133я серія мєлкосхем?! :o
Невже у 21 сторіччі кращого так і не з'явилося?


Якщо я не помиляюсь, це десь 2000-2004 роки


Зараз, мабуть, той модуль виглядає десь так

Зображення

http://eom.lp.edu.ua/laboratory/details/lab_905ex
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Аватар користувача
Шаблезубий
Member
Member
 
Повідомлень: 451
З нами з:
01 вересня 2008 12:19
Звідки: Кривий Ріг

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення Шаблезубий » 05 червня 2018 22:58

pustomelyk написав:133я серія мєлкосхем?! :o
Невже у 21 сторіччі кращого так і не з'явилося?

Будемо точними. Серії там, скоріш за все, 564 - логіка, 140 -ОП та 142- живлення, але ваші емоції з цього приводу я поділяю :D
Назва "шабля" пішла від козацького - "Будь ласка тихіше, панове!"
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 4318
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 11 червня 2018 13:06

О.М. Безвесільна, д.т.н., проф.
Національний технічний університет України «КПІ ім. Iгоря Сікорського»
В.Г. Цірук, к.т.н., головний інженер
ПАТ «НВО»КЗА»
В.О. Мордань, магістрант, ПБФ
Національний технічний університет України «КПІ ім. Iгоря Сікорського»

РОЗРОБКА НОВОГО СТАБІЛІЗАТОРА СВУ-500-7Ц ПІДВИЩЕНОЇ ТОЧНОСТІ НА НОВИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТАХ

У цей час як в Україні, так і в Росії стрільба протитанковими керованими ракетами проводиться з нерухомих бронемашин у зв'язку з підвищеними вимогами до точності стабілізації блока озброєння, обумовленими особливостями керування польотом ПТУР і наведенням її на ціль за променем

У сучасних умовах можливих бойових дій із застосуванням бронетехніки, включаючи основні бойові танки (ОБТ), можливість ураження ОБТ зброєю з ЛБТ досить актуальна, при цьому не тільки з нерухомої бронемашини, але й у русі, тим більше що БТР (БМП) на ходу менш уразливий для супротивника.

Для підвищення бойових якостей перспективної та існуючої в Україні ЛБТ потрібно забезпечити необхідні умови для ефективної стрільби ПТУР при русі бронемашини по нерівномірній трасі, що викликає коливання лінії прицілювання щодо напрямку на ціль.

Ці умови можуть бути забезпечені тільки за рахунок підвищення точності стабілізації.

Відповідно до експлуатаційної документації на стабілізатори БМП-2 і БМП-3, точність стабілізації характеризується величиною серединної похибки наведення на імітатор цілі при русі бронемашин зі швидкістю (25-30) км/год по спеціально підготовленій трасі з перешкодами певних розмірів.

Переміщення крапки імітатора цілі фіксується на кіноплівку, потім осереднюється у 2 етапи.

Отримане в результаті значення осередненої похибки стабілізації повинне відповідати 1 т. д. (3,6 кут. хв.) для стабілізатора 2Э36-1 БМП-2 і 0,6 т. д. для стабілізатора 2Э52 БМП3 по кожному каналу - горизонтальному і вертикальному.

Аналіз приладового складу, структури й динамічних параметрів блоків стабілізаторів СВУ-500-4Ц і СВУ-500-4Ц-01 показав, що:
- керуючі моменти електродвигунів ЕДМ20 потужністю 400 Вт достатні для подолання моментів, що збуджують у стаціонарних режимах, а в перехідних режимах, які мають місце при русі бронемашини по пересіченій місцевості, для компенсації швидких змін моментів, що збуджують, мають значення швидкості наростання керуючих моментів і обертів ротора двигунів.
- режимами роботи електродвигунів керують цифрові канали стабілізації, що включають гіротахометри ГТ46 із пружною торсіонною пружиною, що має смугу пропускання частот 30 Гц, числовий обчислювач із дискретністю роботи щодо часу рівному 2,5 мс і підсилювач потужності з LCфільтром живлення з постійною часу 8 мс.
- швидкодія КС характеризується смугою пропускання частот, постійними часу електродвигунів, підсилювачів і моментом інерції навантажень на електроприводи, а також дискретністю за часом цифрового обчислювача.

Істотне збільшення смуги пропускання гіротахометра (орієнтовно в 2 рази) забезпечується при застосуванні гіротахометрів так званого компенсаційного типу, у яких компенсація гіроскопічного моменту відбувається спеціальним електричним датчиком моменту (електричною пружиною).

Більше підвищення швидкодії, зменшення вартості КС досягається при використанні гіроскопів нового покоління - коріолісових вібраційних гіроскопів (КВГ), у яких смуга пропускання розширена 100 Гц і більше. Розробку та дослідження КВГ започатковано у ЦКБ «Арсенал» під керівництвом чл. кор. НАНУ М.І. Лихоліта.

На ПАТ «НВО «КЗА» проведено розробку конструкторської документації, виготовлення КВГ та всебічні випробування, у тому числі, у складі стабілізатора СВУ-500-7Ц і бойової машини БТР3Е1.


Подальше застосування КВГ у стабілізаторах СВУ-500-7Ц визнано доцільним. Новизну деяких технічних рішень щодо КВГ підтверджено патентами України.

Наступним фактором, що забезпечує підвищення точності стабілізації, є підвищення швидкості обробки інформації у цифровому обчислювачі блока керування, що у БУ1022-07 збільшено у 2,5 рази в порівнянні з БУ1022-04 стабілізаторів СВУ-500-4Ц (тривалість 1 такту роботи обчислювача становить 1 мс у порівнянні з 2,5 мс).

Експериментальні дослідження виявили можливість зменшити індуктивність дроселів в LC фільтрах підсилювачів потужності зі збереженням припустимого рівня пульсацій, створюваних силовими мостовими комутаторами, що працюють у режимі ШИМ на активно-індуктивне навантаження обмоток якорів електродвигунів.

У результаті цих досліджень постійну часу підсилювачів потужності зменшено до 0,3 мс у порівнянні з 8 мс.

Крім зазначених вище вдосконалень чутливих елементів цифрового обчислювача та підсилювачів потужності, у модернізованому стабілізаторі СВУ-500-7Ц використано нові розроблені електродвигуни ЕДМ03 з підвищеними пусковими струмами й зниженими постійними часу, що також прискорює протікання перехідних процесів і збільшує швидкодію стабілізатора при парируванні збуджуючих динамічних моментів, які виникають при стрільбі й русі машини по пересіченій місцевості.

Окрім того, ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» досліджує питання доцільності застосування у СВУ-500-7Ц гіроскопів типу MEMS і ВОГ.

У закордонній бронетехніці (Швеція, країни НАТО, РФ) широко застосовуються гіроскопи MEMS, а останнім часом волоконно-оптичні гіроскопи (ВОГ), так, наприклад, ВОГ 8088009-114 і ВОГ 8088009-141 виробництва фірми SААВ (Швеція) використовуються для стабілізації гармат, прицілів, антен і ракет.

В умовах існуючої та наростаючої конкуренції у галузі продаж озброєнь і, зокрема ЛБТ, віддавати перевагу гіроскопам, що виготовляються закордонними країнами (потенційними конкурентами), недоцільно.

За підсумком проведених НДР за участю автора, визначився технічний вигляд модернізованого приладового комплесу стабілізатора підвищеної точності і надійності СВУ-500-7Ц, що відрізняється від серійно виготовлених у цей час покращеними характеристиками (у дужках зазначені значення для СВУ-500-4Ц):
1. Максимальні кутові швидкості наведення в режимі ПАВ не менш 40º/c (35º/c);
2. Мінімальні кутові швидкості наведення в режимі УПР (стрільба УПР) не більше 0,01º/c (0,02º/c);
3. Серединна похибка стабілізації блока озброєння при русі по нормалізованій трасі зі швидкістю 25+5 км/год не більше 0,5 т. д. (1 т. д.);
4. Динамічна похибка при відпрацьовуванні синусоїдального сигналу А0=2,5ºsin t при частоті 0,8 Гц не більше 2 т. д. (вимоги не було);
5. Амплітуда першого перебігу при відпрацьовуванні кута 3º не більше 15 т. д. (вимоги не було);
6. Неплавність наведення в режимах АВТ і УПР не більше 0,3 т. д. (0,8 т. д.);
7. Введений режим автоматичного супроводження цілей за сигналами системи керування вогнем зі швидкостями: максимальна 35º/c, мінімальна 0,07º/c (режим автоматичного супроводження цілей був відсутній);
8. Гарантійний наробіток 5000 годин (500 годин).

Технічне завдання на розробку ДКР «Модернізація цифрових стабілізаторів озброєння для легкої броньованої техніки на базі сучасних чутливих елементів», індекс зразка СВУ-500-7Ц, затверджене ГК «Укроборонпром» у вересні 2012 р.


https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uplo ... 8/05/4.pdf
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

zil1991
Member
Member
 
Повідомлень: 159
З нами з:
21 грудня 2017 00:57

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення zil1991 » 15 червня 2018 23:24

Оновлений "Гарант"

"ГАРАНТ-М" - СИСТЕМА ПРИДУШЕННЯ РАДІОЛІНІЙ КЕРУВАННЯ ДІАПАЗОНА ЧАСТОТ 20-4000 Мгц

Виріб "Гарант-М" призначений для радіозаглушення прийомних трактів різноманітних радіотехнічних засобів, каналів радіозв’язку стаціонарних, мобільних і переносних радіостанцій, радіотелефонів мобільних систем зв’язку, а також для захисту рухомих засобів (колони, що рухаються і одиночних бойових транспортних засобів) шляхом відводу радіокерованого підриву вибухових пристроїв (мін, фугасів та ін.). Задача вирішується шляхом випромінення перешкоджаючого радіосигналу у всьому діапазоні частот, де можливе використання вказаних радіоліній керування.

Використання даного виробу дозволяє нейтралізувати декілька спроб радіокерованого підриву при русі автомобільної колони (вибухи можуть статись після проходження колоною місця закладки радіокерованого фугасу за межами зони радіозаглушення).

Основні технічні характеристики:
Діапазон частот випромінення перешкод - 20 - 4000 МГц
Вид перешкод- широкополосна загороджувальна
Сумарна інтегральна вихідна потужність перешкод– не менше 700 Вт
Дистанція радіозаглушення (в залежності від параметрів радіоліній) – не менше 75 м
Споживана потужність - не більше 1,8 кВт
Напруга живлення – борт мережа +2 шт. акумулятора 24В
Температура оточуючого середовища - від мінус 40 ° С до 50 ° С
Короткий опис системи
Система "Гарант-М" складається з 4-х блоків радіозаглушення БПРЛ- 1 - 2 - 3 - 4. Блоків БПРЛ- 1, БПРЛ- 2 складається з 3-х передавачів перешкод кожен з високоефективною широкодіапазонною антеною з круговою діаграмою направлення в горизонтальній площині. БПРЛ- 3, БПРЛ- 4 з 4-х передавачів, кожен з яких працює на свою передаючу антену.

Дієздатність системи "Гарант" в широкому діапазоні напруги живлення от 9 до 30 В дозволяє використовувати її на транспортних засобах, які мають бортові мережі з номінальною напругою 12В і 24 В.Дієздатність системи "Гарант-М" забезпечується живленням від борт-мережі живленням від 24 Вольт, яка здійснює підзарядку акумуляторів, що входять до складу виробу.

Є варіант виконання з живленням від мережі 220 Вольт, при зникненні якої виріб автоматично переходить в режим живлення від акумуляторів.

Виріб виготовляється серійно. Використовується миротворчими контингентами в зонах конфлікту, і може поставлятись для потреб МОУ.

Зображення
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 4318
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 11 вересня 2018 08:52

Патент України №128129

СПОСІБ АВТОМАТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ "СВІЙ-ЧУЖИЙ" НАЗЕМНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ПОЛІ БОЮ

ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛАШКАРЬОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Корисна модель належить до інфрачервоної (ІЧ) техніки і може бути використана для визначення приналежності наземних об'єктів (танків, БТР, БМП тощо) на полі бою до своїх збройних сил (ЗС) або до ЗС ворога.

Наразі, коли ворог використовує типи бойової техніки, що розроблені ще в СРСР і є аналогічними багатьом українським, великої актуальності набуває можливість розпізнавання на полі бою приналежності одиниці бойової техніки (об'єкта) до збройних сил України (свій) чи до ЗС ворога (чужий).

Найпростішим способом розпізнавання приналежності об'єкта є розпізнавання по символах, що намальовані на броні або прикріплені до неї, наприклад прапор, вимпел тощо. Але такий спосіб є вкрай ненадійний з огляду на те, що символи можуть бути затерті або забруднені, закриті рослинністю та складками місцевості, невидимі із-за погодних умов або часу доби або замінені для введення в оману.

Найбільш близьким способом визначення приналежності об'єкта до "своїх" або "чужих" збройних сил є спосіб радіолокаційного розпізнавання об'єктів за принципом "запит-відповідь". Наразі він є найпоширенішим і закладений у велику кількість систем розпізнавання. По лінії "земля-земля" за цим способом працює, наприклад, система розпізнавання "Сіріус" [2], що розміщена на французьких танках АМХ-30. Спосіб розпізнавання полягає у обміні між об'єктами (в разі системи "Сіріус" - танками) закодованими сигналами запит-відповідь в радіодіапазоні. Для цього на кожній машині встановлюють блок-запитувач та блок-відповідач із приймальнопередавальними радіоантенами. Блок-запитувач першого танка генерує та надсилає в сторону неідентифікованого об'єкта (НО) закодований радіосигнал-запит. Блок-відповідач НО своїм приймачем цей сигнал приймає та автоматично надсилає закодований радіосигнал-відповідь. Він розпізнається як "свій". Об'єкт, що не може сформувати правильний сигнал-відповідь, автоматично розпізнається як "чужий", тобто ворожий.

Але радіолокаційний спосіб розпізнавання є ненадійним в умовах радіоперешкод. Зважаючи на те, що поле бою, як правило, має відносно невелику площу, ворог може накрити його потужним полем радіоперешкод. В такому випадку система радіолокаційного розпізнавання "свій-чужий" перестає функціонувати, оскільки перестає функціонувати приймальний тракт запитувача та відповідача. Другим значним недоліком радіолокаційного способу розпізнавання є те, що обмін радіосигналами вносить демаскуючий фактор. Радіорозвідка ворога, перехоплюючи сигнали, може встановити кількість бойових машин на полі бою, їх положення та напрям пересування. Третім значним недоліком радіолокаційного способу розпізнавання є те, що ворог може застосувати ракети з головкою самонаведення на джерело радіовипромінювання та знищити машину.

Задачею корисної моделі є створення способу автоматичного розпізнавання приналежності окремих одиниць наземної техніки до ЗС України (свій) чи до ЗС ворога (чужий) в межах прямої видимості, що надійно працює в умовах потужних радіоперешкод, не виявляється радіорозвідкою ворога, не демаскує машину та не робить її вразливою для ракет з самонаведенням на джерело радіовипромінювання.

Для вирішення цієї задачі пропонується спосіб автоматичного розпізнавання "свій-чужий" наземних об'єктів на полі бою, що включає в себе встановлення на "свої" машини блоківзапитувачів та блоків-відповідачів, надсилання до неідентифікованого об'єкта (НО) закодованого сигналу-запиту, згенерованого випромінювачем блока-запитувача, його прийом приймачем блока-відповідача НО та надсилання у відповідь закодованого сигналу-відповіді випромінювачем блока-відповідача НО, у якому, згідно з корисною моделлю, для сигналів запиту та відповіді використовують інфрачервоне випромінювання в спектральному діапазоні одного з вікон прозорості атмосфери, в блоці-запитувачі та в блоці-відповідачі як передавач використовують інфрачервоний лазер, а як приймач використовують оптичний інфрачервоний детектор кругового огляду.

Перехід обміну сигналами запиту та відповіді із радіодіапазону в оптичний діапазон робить процес розпізнавання та ідентифікації об'єкта на полі бою максимально перешкодозахищеним, надійним та однозначним. Також це робить обмін сигналами невидимим для радіорозвідки ворога та для ракет із самонаведенням на джерело радіовипромінювання, що значно підвищує живучість окремих машини в бою та боєздатність всього підрозділу.

Застосування випромінювання інфрачервоного діапазону робить обмін сигналами невидимим візуально і не вносить демаскуючого фактора. Крім цього, оскільки розсіяння Релея залежить від довжини хвилі як λ-4, умови туману та дощу не впливають на розповсюдження інфрачервоного випромінювання, що підвищує надійність способу.

Оптичний інфрачервоний детектор кругового огляду (що охоплює всі 360°), що належить до блока-відповідача, по-перше, дозволяє вловити сигнал запиту незалежно від взаємних розташувань об'єктів. А по-друге, дозволяє автоматично визначити азимут запитувача для того, щоб розвернути в його сторону випромінювач відповідача. Детектор може являти собою кругову лінійку приймачів, матричний 2D-приймач із напівсферичною ширококутовою лінзою, одиночний вузьконаправлений приймач, що постійно обертається на 360°, або може бути застосоване інше технічне рішення.

Зазначимо, що при технічній реалізації способу можуть бути застосовані деякі оптичні пристрої, що входять до комплектації танків або БМП та БТР. Такі технічні рішення дозволять спростити конструкцію та зменшити скупченість обладнання на поверхні башти.

Оскільки виявлення та ураження ворожих об'єктів гарматами танків або бойовими модулями БМП відбувається на відстані прямої видимості, обмеження дальності працездатності способу відстанню до горизонта 5-6 км не зменшує боєздатність і захищеність бойової машини.

Коди запиту-відповіді повинні мати гриф "абсолютно секретно" та змінюватись із необхідною для безпеки періодичністю. Для того, щоб ворог не зміг, перехопивши сигнали, скопіювати відповідь та замаскуватись під свого, код має вміщувати в себе також деяку інформацію про відповідаючого, наприклад його бортовий номер або/та приналежність до частини. Тоді при сліпому копіюванні на тактичному моніторі командира танка висвітяться два однакові танки, чого не може бути. Отже другий є ворог.

Приклад реалізації 1.

Спосіб може бути реалізований наступним чином. Як випромінювач запитувача та відповідача використаний лазер танкового прицілу-далекоміра ТПД-К1, що встановлюється на Танки Т-64, Т-72 та Т-80. Для цього приціл-далекомір обладнується додатковою електронною системою кодованої модуляції інтенсивності лазера. Лазер прицілу-далекоміра ТПД-К1 має довжину хвилі 1,06 мкм, що потрапляє у вікно прозорості атмосфери.

Приймачем запитувача служить приймач прицілу-далекоміра. Як приймач відповідача використовується комплекс виявлення лазерного опромінення об'єктів спецтехніки "Лінкей" АВТ2.007.001. Обидва приймачі додатково обладнані електронними блоками розпізнавання сигналів відповіді та запиту відповідно.

Коли командир танка візуально бачить неідентифікований об'єкт (наприклад, другий танк), на нього наводиться приціл-далекомір та гармата. По закінченні приготування до стрільби командир натискає кнопку ввімкнення запитувача. При цьому режим періодичної імпульсної модуляції лазера приціла-далекоміра переводиться в режим формування коду запиту і лазер надсилає сигнал-запит "ти хто?".

Зафіксувавши своїм оптичним приймачем цей запит і встановивши його азимут згідно з напрямком поля зору приймального елемента, що спрацював, другий танк переводить лазер свого далекоміра в кодований режим відповідача, розвертає його в напрямку запитувача і надсилає сигнал-відповідь, що відповідає повідомленню "я свій".

Якщо другий танк не реагує на запит або ж відповідає невірним сигналом, він розпізнається як ворог і командир дає команду на його знищення.

Приклад реалізації 2.

Спосіб може бути реалізований і таким чином. Блок-запитувач та блок-відповідач є окремими пристроями. В них встановлено лазерні випромінювачі на основі напівпровідникового GaAs лазера, а також лінійки кремнієвих приймачів. Таке технічне рішення актуальне у випадку, коли далекомір жорстко пов'язаний із зброєю (гарматою, ракетами тощо) і її повертання в сторону запитувача сприймається як загроза. Крім цього, така конструкція дозволяє рознести по довжині хвиль запитувач та відповідач. Це розділить умови прийняття сигналів запиту та відповіді та підвищить надійність розпізнавання шляхом перебудови, наприклад, модового складу лазера відповідача як частини коду відповіді. Далі згідно із прикладом реалізації 1.
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Аватар користувача
alex999
Member
Member
 
Повідомлень: 4318
З нами з:
09 лютого 2009 22:21
Звідки: Крайний север Украины

Re: Електроніка і прилади бронетехніки

Повідомлення alex999 » 16 вересня 2018 08:26

Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС ЛТД


ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
ПН-800 - преобразователь напряжения для образцов бронетехники
Зображення


ТАНКОВЫЙ БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
Предназначен для использования в составе модернизируемой ы вновь производимой бронетехники
Зображення
Україну повинна очолювати людина, яка здатна направити рух коштів в УКРАЇНСЬКУ економіку, а не в ЧУЖУ та СВОЮ..

Читать тебе надо больше, Мак. Есть такая брошюра «Выродки, кто они и откуда». Прочти, а то как был ты деревней, так и останешься (c)Стругацкие
 

Поперед.Далі

Повернутись до Бронетанкова техніка

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість