Богородиця (гімн)

Модератор: Global Moderators

Аватар користувача
Adam
Global Moderator
Global Moderator
 
Повідомлень: 31932
З нами з:
22 лютого 2006 21:35
Звідки: Київ, Україна

Повідомлення Adam » 13 листопада 2008 09:35

Після \"разборок\" в \"Сучасності\" з замріяними форумчанами також хочу зняти шапку перед дослідниками, які прикрашають наш форум!

:Mol: :mol: :Rose: :ukr:
Зображення

"Краще жити у цирку, ніж у концтаборі!"
"Поєднаємо патріотизм зі здоровим глуздом!"
 

Аватар користувача
ost
Member
Member
 
Повідомлень: 850
З нами з:
03 травня 2006 11:03
Звідки: хутiр Вiдрадний

Повідомлення ost » 13 листопада 2008 10:09

:ukr: матерiали суперовi - просто БОМБАРАКЕТА, \"искандеры\" вiдпочивають.

Низький поклiн :Mol:
Земле, моjа всеплодьучаjа мати!
Сили, шчо в твоjij движель глубинi,
Краплоу, шчоб боiу смiлijше стоjати,
даj i мiнi!
 

Аватар користувача
Chestnut
Global Moderator
Global Moderator
 
Повідомлень: 6229
З нами з:
22 лютого 2006 15:07
Звідки: Київ-Лондон

Повідомлення Chestnut » 13 листопада 2008 12:06

PASSER написав:Мелетій Смотрицький у 1916 р. протипоставляє СЛАВЕНСКУ мову РУСЬКІЙ, і ця руська звучить дуже вже якось "не па русскі" -
Цитата:
ГАМУЙ ЯЗИК ТВОЙ ОТ ЗЛОГО І УСТА ТВОІ НЕХАЙ НЕ МОВЯТЬ ЗДРАДИ.


На жаль, для упертих великороссів (мав нагоду спілкуватися з такими на "сусідньому форумі") це не аргумент -- вони просто кажуть, що це той же "русский язік", засмічений полонізмами -- і хоч кола йому на голові теши
\"На гербі зображено ведмедя. В одній руці у ведмедя молоток, а в другій - балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки.\"
 

Аватар користувача
Lyho
Member
Member
 
Повідомлень: 2165
З нами з:
11 березня 2006 23:09
Звідки: Kyiv, Ukraine

Повідомлення Lyho » 19 листопада 2008 12:35

1) Не читайте советских газет...
2) Нічого з хворих шовіністів взяти...

А за посилання дякую. :good: :ukr:
Нужда закон міняє. (с) Іван Сірко
 

gervasij
Member
Member
 
Повідомлень: 2
З нами з:
16 грудня 2009 00:22

Re: Богородиця (гімн)

Повідомлення gervasij » 18 грудня 2009 20:01

Добры веча усим!
Я таксама спрабую знайсци вытоки "Багародицы". И надхниу на гэта мяне гурт "Стары Ольса". И вось якая мая думка, кали сами паляки да канца не высвятлили гэтае пытанне, то чаму нам не занятся //розшуками?!

Пачаць можна з Яна Длугаша. Ен, быццам бы ,першым акрэслиу гэты гимн "отчей песней". Но, кали спасылаюцца на вядомага храниста скидваюць з улику тое, што яшчэ за некальки дзен да Грунвальдскай битвы "Багародзицу" спявало усе войска урачыста разгарнув усе 81 сцяги . Пасля Грунвальду гимн згадваецца яшчэ кольки раз... Пасля Длугаша эстафетны кий перахапиу Марцин Бельски, яки грунтуючыся на хронике Длугаша таксама пиша, што усе войска пела. И...вось якая цикавая дэталь - усе войска разам рушыла да бою (то бок, не было нияких баёу пад верхавенствам Витаута спачатку). Усе спели, падхапилися и пайшли. У адказ ,крыжаги загудзели "Багародзицу" на сваей гутарке)) Усеж -таки ,на самой галоуная харугве у них была яе выява, але гэтая харугва у палон не трапила. Да и сам ордэн ..Дэвы Марыи...

Далей мае росшуки падвяли мяне да цикавых выникау. Акрамя тэксту у Статуце 1529г. Багародица была на галоуным дзяржауным сцяге ВКЛ (з другога боку Пагоня)(у 15-16стст.). Гэта засведчыу Гваньини у сваем трактаце. Нидзе у Польшчы Багародзицы "не сустрэу". Арол и рэшка.

А зараз цытую книжку З.Сасноускага (лидэр гурта "Стары Ольса"): (можа гэта удыхне новае жыццё у старые мяхи тэмы))

“Гісторыя беларускіх музычных уплываў / Зміцер Сасноўскі. - Мінск: Медысонт, 2009. - 140 с.
------------------------------------------------------------

Гімн "Багародзіца" на працягу стагоддзяу лічыуся старажытнай польскай песняй. У 15-16стст."Багародзіца" стала для палякау народным гімнам - "песняй Айчыны" (Патриум кармен). Калі,дзе і кім напісаны гэты твор застаецца нявысветленым. Але шмат акалічнасцяу дазваляюць выказаць меркаванне,што як мінімум, тэкст "Багародзіцы" напісаны аутарам з беларуских земляу.
На сувязь "Багародзіцы" з нашымі землями паказвае такі факт, як супадзенне часу шанавання гэтага гімна з кіраваннем Ягайлы і Ягелонскай дынастыі. Э.Катарскі, В.Шчурат і Ю.Крыжаноускі
мяркуюць, што "Багародзіца" з"яулялася каранацыйным гімнам Ягелонскай дынастыі. Их думка грунтуецца на "рутенізмах" у першапачатковых тэкстах "Багародзіцы", а таксама на тым, што асаблівая папулярнасць гэтага гімна у Польшчы заканчваецца са знікненнем Ягелонскай дынастыі - "Багародзіца" страціла у Польшчы сваю папулярнасць у канцы 16ст.
Найстарэйшы запіс тэксту і мелодыі гімна зроблены у 1407-1408 гг. у зборы лацінских казанняу Матэуша з Грохава (87,с.6). Найстарэйшы старабеларуски тэкст "Багародзіцы"зафіксаваны у Статуте ВКЛ 1529г. (копію тэксту "Багародзіцы" са статута 1529г. у архіве "Ассолінеум" г.Познані зрабіла Г,Несцерава).
У 16 ст. аутарства "Багародзіцы" прыпісвалі св. Войцеху (жыу у 10ст.), св.Яцэку Андроважу (1200-1257), францысканцу Багухвалу (13ст.) і нават св.Альберту Вялікаму. Але неабгрунтаванасць гэтых версій дауно адзначаная многімі даследчыкамі. Так,Яцэк Кавальскі падкрэслівае:"Легендарнае аутарства св.Войцеха, які жыу у 10ст.,з"яуляецца абсалютна непраудападобным"(87,с.7), а Херанім Фэйхт сцвяржае:"Творца мелодыі, быу безумоуна, прафесійным музыкам, таму не варта браць пад увагу нават найвыдатнейшых дзеячоу тых часоу, але не абазнаных у якой-небудзь музычнай дзейнасці - св.Войцеха, св.Яцэка і інш." (76)
Версіі пра польскага аутара слоу "Багародзіцы" яшчэ больш неверагодныя. Вядомы польскі даследчык Раман Мазуркевіч прыйшоу да высновы, што размовы аб напісанні тэксту "Багародзіцы" польскім аутарам гучаць вельмі неверагодна на тле невысокага узроуню польскай літаратуры 13ст. (79,80). Иншыя гісторыкі таксама адзначалі , што паэтычнасць гімна значна перавышае узровень тагачаснай польскай паэзіі :тэалагічны змест, кампазіцыя, вершасклад і мелодыя "Багародзіцы"адзначаныя беспрэцэдэнтным для тагачаснай польскай літаратуры інтэлектуальнымі і артыстычнымі хадамі . Параунанне мовы "Багародзіцы" з мовай захаваных польскіх фрагментау так званых "Казань свентокрыжскіх"14 ст. даводзіць, што два найбольш старажытныя куплеты уключаюць словы і граматычныя формы, якія нідзе у польскай літаратуры ні у той час, ні пазней не сустракаюцца (79,80).
Старажытнабеларуская паэзія стаяла на непаунальна вышейшым мастацкім узроуні . Э.Катарскі звярнуу увагу на сувязь зместу першых куплетау "Багародзіцы" з візантыйскай іканаграфіей, а мовы твору са "старажытнацаркоунаславянскімі" і усходнееурапейскімі уплывамі . У святле гэтага вельмі важна, што гімн "Багародзіца" мае шматлікія непасрэдныя аналогіі з творамі старабеларускай літаратуры на царкоунаславянскай мове. Напрыклад, з апокрыфам 11-пачатку12 ст. "Блуканне Багародзіцы па пакутах" (66). Вельмі шмат аналогій узнікае пры параунанні гімна "Багародзіца" з творамі Кірылы Тураускага. Р.Мазуркевіч адмыслова адзначыу падабенства ідэй заступніцтва Марыі і Яна Хрысціцеля у гімне "Багародзіца" і у казаннях Кірылы Тураускага. (79,80)
"Багародзіца" мае выразныя аналогіі не тольки са старабеларускай літаратурай, але і з беларускай музычна-паэтычнай творчасцю тых часоу. Хацелася б звярнуць увагу на ідэйнае ,вобразнае і нават музычнае падабенства гімна "Багародзіца" з такім беларускім музычным зборнікам ,як "Хваласпевы у гонар Ефрасінні Полацкай" (адзін з самых ранніх помнікау айчыннага музычнага мастацтва - збор харавых і сольных песняспевау). Цікава, што "Хваласпевы" были складзены якраз у час напісання гімна "Багародзіца" - на працягу 12-14стстс. і працягвалі удасканальвацца у 16-17стст.
Аналогіі з гімнам "Багародзіца" сустракаем і у такіх перакладных творах сярэднявечнай беларускай літаратуры, як "Жыціе Алексея ,чалавека Божага", "Аповесць пра трох каралёу-валхвоу" і "Страсці Хрыстовы". У "Страсцях Хрыстовых" відавочна вельмі моцнае падабенства плачу Маці -Багародзіцы і беларускіх народных галашэнняу. Гэта наводзіць на думку пра больш глыбінную сувязь паміж старабеларускай духоунай культурай і гімнам "Багародзіца". У больш шырокім сэнсе можна прасачыць заканамернасць у традыцыйным для Беларусі пакланенні жаночым боствам і у шанаванні у сярэднявечнай Беларусі Багародзцы: каменныя жаночыя стоды-сакральныя Мар"іны горы-паданніпра жанчын-вояу-Багародзіца у валачобным абрадзе-традыцыйныя галашэнні па маці - "Хваласпевы у гонар Ефрасінні Полацкай"- папулярнасць абразоу Багародзіцы-народныя замовы са зваротам да Божай Маці - Багародзіца на сцягу войска ВКЛ-гімн"Багародзіца". Сам ход развіцця нашай сярэднявечнай культуры (сінтэз і узаемауплыу архаічных жаночых боствау і хрысціянскага вобразу Божай Маці ) заклау магчымасць і нават неабходнасць напісання такога гімна,як "Багародзіца".
Негледзячы на тое, што першы нотны запіс "Багародзіцы" зроблены польскім музыкам, з вялікай долей верагоднасці можна казаць, што гэта адбылося пры перапісванні невядомага нотнага прататыпа , аутарам якога мог быць выхадзец з земляу ВКЛ.

ст.29-33.
 

premium
Member
Member
 
Повідомлень: 206
З нами з:
11 травня 2009 17:03

Re:

Повідомлення premium » 19 грудня 2009 21:36

Lyho написав:Мається на увазі релігійний гімн.


А що існували різні дві руські мови в ВКЛ? (Хе хе правокаційне питання 8-) )


доречі, акання та інших яскравих білоруських ознак в Литовських літописах і статутах я не помітив, а от українізмів там безліч
 

premium
Member
Member
 
Повідомлень: 206
З нами з:
11 травня 2009 17:03

Re: Богородиця (гімн)

Повідомлення premium » 19 грудня 2009 23:17

gervasij написав:Найстарэйшы запіс тэксту і мелодыі гімна зроблены у 1407-1408 гг. у зборы лацінских казанняу Матэуша з Грохава


А що це за поселення - Грохів?
 

gervasij
Member
Member
 
Повідомлень: 2
З нами з:
16 грудня 2009 00:22

Re: Богородиця (гімн)

Повідомлення gervasij » 20 грудня 2009 00:31

premium написав:
gervasij написав:Найстарэйшы запіс тэксту і мелодыі гімна зроблены у 1407-1408 гг. у зборы лацінских казанняу Матэуша з Грохава


А що це за поселення - Грохів?


----------- :YesSir:
"skopiowanych przez wikarego w Kcyni na Kujawach Macieja z Grochowa[1]."

http://en.wikipedia.org/wiki/Groch%C3%B3w

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kcynia

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kujawy
 

gizer
Member
Member
 
Повідомлень: 5
З нами з:
20 липня 2010 22:25

Re: Богородиця (гімн)

Повідомлення gizer » 20 липня 2010 22:39

шаноунае спадарства, а цi не была Украйна часткаю Княства у свой час?
 

gizer
Member
Member
 
Повідомлень: 5
З нами з:
20 липня 2010 22:25

Re: Богородиця (гімн)

Повідомлення gizer » 20 липня 2010 22:40

а крым- частка Украйны?
 

Аватар користувача
кювернат Ювяшжт
Member
Member
 
Повідомлень: 6115
З нами з:
18 червня 2006 18:52
Звідки: Київ

Re: Богородиця (гімн)

Повідомлення кювернат Ювяшжт » 21 липня 2010 10:02

gizer написав:шаноунае спадарства, а цi не была Украйна часткаю Княства у свой час?

Були: до 1569 р. - Волинь, частково Поділля, Київщина, Слобожанщина, до 1503 р. - Чернігово-Сіверщина.
Крим - частина Золотої Орди, з 1453 р. Кримського ханства, з 1475 під протекторатом Османської імперії.
 

Аватар користувача
Chestnut
Global Moderator
Global Moderator
 
Повідомлень: 6229
З нами з:
22 лютого 2006 15:07
Звідки: Київ-Лондон

Re: Богородиця (гімн)

Повідомлення Chestnut » 21 липня 2010 13:33

кювернат Ювяшжт написав:з 1475 під протекторатом Османської імперії


степова частина так, а ЮБК був Кафським вілайєтом імперії
\"На гербі зображено ведмедя. В одній руці у ведмедя молоток, а в другій - балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки.\"
 

Аватар користувача
кювернат Ювяшжт
Member
Member
 
Повідомлень: 6115
З нами з:
18 червня 2006 18:52
Звідки: Київ

Re: Богородиця (гімн)

Повідомлення кювернат Ювяшжт » 21 липня 2010 13:38

Ну так він і ЗО і ханству не належав до 1475. (для gizer: ЮБК = Южный берег Крыма)
 

gizer
Member
Member
 
Повідомлень: 5
З нами з:
20 липня 2010 22:25

Re: Богородиця (гімн)

Повідомлення gizer » 24 липня 2010 02:02

i што тады дзелiм? i вашы,i мае продкi яе cьпявалi) толькi з невялiкай рознiцай у вымауленьнi)
 

gizer
Member
Member
 
Повідомлень: 5
З нами з:
20 липня 2010 22:25

Re: Богородиця (гімн)

Повідомлення gizer » 24 липня 2010 02:05

i хмяльнiцкага ганялi па стэпах продкi беларусау, а не пшэкi. i пад масквой "кап"ё лiцьвiнскае стаяла"
 

Поперед.Далі

Повернутись до Стародавні часи

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей