Повітряна Фльота

Модератор: Global Moderators

Аватар користувача
BOB-WWI
Member
Member
 
Повідомлень: 20
З нами з:
11 січня 2007 22:01
Звідки: Санкт-Петербург

Это русские опознавательные знаки.

Повідомлення BOB-WWI » 07 лютого 2007 21:43

Ньюпор на представленной фотографии, это не сомненно тип 17 или возможно 23 французского производства, аппарат еще несет старые опознавательные знаки авиации прежней империи. Это можно точно определить по вертикальному расположению полос национального флага на руле поворота данной машины, у машин отечественного производства на этом месте обычно изображали трехцветную кокарду. Если бы на самолете были нанесены опознавательные знаки авиации Галичины, то полосы цветов национального флага, наносившиеся на руль поворота и вертикальный стабилизатор, имели бы горизонтальное расположение. Из за плохого качества фотографии нельзя различить на руле направления № французской военной регистрации, который позволил бы точно установить принадлежность этой машины к конкретной части российской императорской авиации, а от сюда можно было бы предполагать, могла ли она оказаться в рядах украинских ВВС или нет. Для примера провожу рисунок как скорее всего выглядел этот самолет (за исключением его № и пулемета над верхним крылом).

Б. Ю. Степанов, С. Петербург.
Приєднані файли
Nie17_1966.jpg
 

atez
Member
Member
 
Повідомлень: 2080
З нами з:
02 травня 2006 21:31
Звідки: Нововолинськ

Повідомлення atez » 19 серпня 2007 15:12

Накопав нещодавно деякі нові дані стосовно повітряної флоти Директорії. Дані для мене виявились дещо несподіваними і цікавими. Сподіваюсь, будуть цікавими і для громади. Так от, поляки стверджують, що влітку 1920 р. вони передали 1-му Запорозькому авіазагону чотири літаки \"Альбатрос\" J.І і один (або кілька - точно не зрозуміло) LVG C.V. Щодо Ельфауге - нічого дивного, це був один із найрозпровсюдженіших літаків того часу в Сх. Європі, а от щодо броньованих \"Альбатросів\" - це для мене новина. Їх і поляки мали не більше десятка. Далі ще цікавіше: стверджується, що після Варшавської битви загін отримав два винищувачі Сопвіч \"Долфін\".
Вставай, Україно, бо москаль вже годину не спить!
 

Аватар користувача
Adam
Global Moderator
Global Moderator
 
Повідомлень: 31932
З нами з:
22 лютого 2006 21:35
Звідки: Київ, Україна

Повідомлення Adam » 19 серпня 2007 18:24

\"На тобі, Боже, що мені не гоже\" (с)? Обидва типи літаків стояли на озброєнні кайзеровської повітряної фльоти й хто вмів на них літати?
:shock:
Зображення

"Краще жити у цирку, ніж у концтаборі!"
"Поєднаємо патріотизм зі здоровим глуздом!"
 

atez
Member
Member
 
Повідомлень: 2080
З нами з:
02 травня 2006 21:31
Звідки: Нововолинськ

Повідомлення atez » 19 серпня 2007 19:47

Adam написав:"На тобі, Боже, що мені не гоже" (с)? Обидва типи літаків стояли на озброєнні кайзеровської повітряної фльоти й хто вмів на них літати?

По-перше, пересісти з Вуазена чи Фармана на Ельфауге - це все одно, що зі Славути на Мерседес. Хто їздить на першому - опанує й другого. По-друге, саме німецькі літаки становили основу повітряних сил усіх східноєвропейських держав у вказаний період - тільки поляки і тільки Ельфауге 5-ї моделі експлуатували понад 150. По-третє, "на тобі боже, що мені негоже" швидше стосується "Долфінів". Уряд Його королівської мосці подарував полякам 10 таких літаків, але роздивившись, вони сплавили їх українцям, однозначно надавши перевагу німецьким Фоккерам.
Вставай, Україно, бо москаль вже годину не спить!
 

atez
Member
Member
 
Повідомлень: 2080
З нами з:
02 травня 2006 21:31
Звідки: Нововолинськ

Повідомлення atez » 09 січня 2008 20:22

Питання до колеги Тинченка: у статті http://focus.in.ua/article/10848.html є таке місце:
Последующие два года Константин Алексеевич служил в авиации независимой Украины. При гетьмане Павле Скоропадском Калинин получил чин сотника и был назначен лётчиком в состав Волынского авиационного дивизиона. Во второй половине ноября 1918 г. этот дивизион перешёл на сторону восставшей против гетьманской власти Директории. Три самолёта из состава этого дивизиона принимали активное участие в борьбе под Киевом войск Директории с офицерскими дружинами гетьмана Скоропадского. На одном из них летал Калинин, в основном — разбрасывал листовки и газеты.

Цікаво, звідки ці дані? Бо досі не зустрічав інформації про участь летунства в боях проти гетьманських військ.
Вставай, Україно, бо москаль вже годину не спить!
 

Аватар користувача
Тинченко
Member
Member
 
Повідомлень: 1244
З нами з:
27 червня 2006 00:40
Звідки: Столиця

Повідомлення Тинченко » 09 січня 2008 21:27

atez написав:Во второй половине ноября 1918 г. этот дивизион перешёл на сторону восставшей против гетьманской власти Директории. Три самолёта из состава этого дивизиона принимали активное участие в борьбе под Киевом войск Директории с офицерскими дружинами гетьмана Скоропадского. На одном из них летал Калинин, в основном — разбрасывал листовки и газеты.


Це з документів підполковника К.М. Голіцинського (командира цього дивізіону, по ньому к-ром був Калінін). Цей же епізод я наводжу у своїй монографії -- у статті, присвяченій Голіцинському.
 

atez
Member
Member
 
Повідомлень: 2080
З нами з:
02 травня 2006 21:31
Звідки: Нововолинськ

Повідомлення atez » 09 січня 2008 21:48

Тинченко написав:я наводжу у своїй монографії

У якій саме?
Вставай, Україно, бо москаль вже годину не спить!
 

Аватар користувача
Тинченко
Member
Member
 
Повідомлень: 1244
З нами з:
27 червня 2006 00:40
Звідки: Столиця

Повідомлення Тинченко » 09 січня 2008 21:49

\"Офіцерський корпус Армії УНР (1917-1921)\". Там же є докладні біографії Наконечного, Губера, Канукова, Єгорова, і т.д., і т.п.
 

Джур
Member
Member
 
Повідомлень: 672
З нами з:
28 жовтня 2007 22:19

Повідомлення Джур » 15 листопада 2008 21:42

Ось натрапив на \"Gotha GL.VII авиации УНР (\"Олена\")\":
\"Один из самолетов, получившим собственное имя \"Олена\" использовался авиацией Украинской Народной Республики (правда пилотировал самолет все же немец - Клаузен), а затем был интернирован чешскими властями в 1920 году.\"

Детальніше з фото тут: http://www.airwar.ru/enc/bww1/gothagl7.html


Зображення
Зображення
Зображення

Зображення
 

Антон П.
Member
Member
 
Повідомлень: 31
З нами з:
08 жовтня 2008 15:35
Звідки: Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà

Повідомлення Антон П. » 21 листопада 2008 20:46

Ïðî \"Ãîòó\" ÃË.VII \"Îëýíó\" áûë áîëüøîé ìàòåðèàë âî ôðàíöóçñêîì æóðíàëå \"Ýð Ìàãàçèí\". Àâòîð ìàòåðèàëà - ÷åõ, è îñíîâíîé òåìîé ìàòåðèàëà ÿâëÿåòñÿ ìíòåðíèðîâàíèå ýòîé ìàøèíû íà òåððèòîðèè ×åõîñëîâàêèè è å¸ ñëóæáà â ÂÂÑ ýòîé ñòðàíû. Èìååòñÿ íåñêîëüêî õîðîøèõ ôîòî è áîêîâèê (åñòü åù¸ îäèí áîêîâèê àâòîðñòâà Òàðàñà Øòûêà)
 

atez
Member
Member
 
Повідомлень: 2080
З нами з:
02 травня 2006 21:31
Звідки: Нововолинськ

Повідомлення atez » 21 листопада 2008 21:20

Антон П. написав:Про "Готу" ГЛ.VII "Олэну" был большой материал во французском журнале "Эр Магазин".

Так що ж Ви скромнічаєтє? Викладайте!!!
Вставай, Україно, бо москаль вже годину не спить!
 

Антон П.
Member
Member
 
Повідомлень: 31
З нами з:
08 жовтня 2008 15:35
Звідки: Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà

Повідомлення Антон П. » 21 листопада 2008 21:42

Äà ó ìåíÿ òîëüêî â áóìàæíîì âàðèàíòå. Äîìà ïîñìîòðþ íîìåð è ñêàæó, ïðè âîçìîæíîñòè - îòñêàíèðóþ è âûøëþ. Òàì ÷åøñêàÿ ñòàòüÿ ïðî 2 ñàìîë¸òà - \"Îëýíó\" è áûâøèé àâñòðî-âåíãåðñêèé \"Ôîêêåð\" Ä.VII - â ÂÂÑ ×åõîñëîâàêèè, ñ èñòîðèåé èõ ïåðåë¸òà è ìíîãî÷èñëåííûìè ôîòî (øòóê 5 ïî \"Ôîêêåðó\" è øòóêè òðè ïî \"Ãîòå\")
 

Аватар користувача
Тинченко
Member
Member
 
Повідомлень: 1244
З нами з:
27 червня 2006 00:40
Звідки: Столиця

Повідомлення Тинченко » 23 листопада 2008 17:45

atez написав:Накопав нещодавно деякі нові дані стосовно повітряної флоти Директорії. Дані для мене виявились дещо несподіваними і цікавими. Сподіваюсь, будуть цікавими і для громади. Так от, поляки стверджують, що влітку 1920 р. вони передали 1-му Запорозькому авіазагону чотири літаки "Альбатрос" J.І і один (або кілька - точно не зрозуміло) LVG C.V. Щодо Ельфауге - нічого дивного, це був один із найрозпровсюдженіших літаків того часу в Сх. Європі, а от щодо броньованих "Альбатросів" - це для мене новина. Їх і поляки мали не більше десятка. Далі ще цікавіше: стверджується, що після Варшавської битви загін отримав два винищувачі Сопвіч "Долфін".


Знайшов 100%-дані про склад авіачастин АУНР у 1920 р. 1-а Запорізька авіаескадрілья формувалась на Мокотові у Варшаві. Після битви за Варшаву до складу ескадрільї було привезено 3 літаки, які український уряд придбав на території Чехословаччини. Було виділено 3-х льотчиків, які склади 1-й авіазагін Запорізької авіаескадрільї на чолі з сот. Козловським. Не розбираюся на типах літаків, але два з них "найкращі" -- "Альбатроси" дістали Золотов та Скурський. У листопаді на фронт також було відправлено і 2-й авіазагін (вже з сот. Желіговським), але літаки для нього не встигли прибути.

Джур написав:Ось натрапив на "Gotha GL.VII авиации УНР ("Олена")":
"Один из самолетов, получившим собственное имя "Олена" использовался авиацией Украинской Народной Республики (правда пилотировал самолет все же немец - Клаузен), а затем был интернирован чешскими властями в 1920 году."


Варіантів два:
а) це або один з 3-х літаків Авіаційного полку ГА (він таки існував!), які були змушені інтернуватися на території Чехії навесні 1919 р.
б) це один з літаків, які були придбані урядом УНР у 1920 р. та тимчасово розміщені у Чехословаччині, а у 1921 р. передані чехам за борги.
 

Аватар користувача
Тинченко
Member
Member
 
Повідомлень: 1244
З нами з:
27 червня 2006 00:40
Звідки: Столиця

Повідомлення Тинченко » 23 листопада 2008 17:46

І, поміж іншим, нехай поляки не брешуть. Жодного літака українська авіація у них не отримала.
 

atez
Member
Member
 
Повідомлень: 2080
З нами з:
02 травня 2006 21:31
Звідки: Нововолинськ

Повідомлення atez » 23 листопада 2008 18:38

Тинченко написав:Знайшов 100%-дані про склад авіачастин АУНР у 1920 р.

Заздрю Вашій впевненості... Я вже стільки зустрічав "100 % даних", які суперачать одні одним...
Тинченко написав:було привезено 3 літаки, які український уряд придбав на території Чехословаччини

Мараева пише про українські літаки на території Чехословаччини - за її даними, на жовтень 1920 р. там знаходилось 4 укр. літаки http://warhistory.ukrlife.org/1_3_07_7.htm
Тинченко написав:нехай поляки не брешуть. Жодного літака українська авіація у них не отримала

Звідки така впевненість?
Вставай, Україно, бо москаль вже годину не спить!
 

Поперед.Далі

Повернутись до WWI та Перші визвольні змагання (1914-1922)

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість